Akkor hol is van Magyarország legmélyebb pontja?

 

Összefoglalás (azoknak, akik a részletekre nem kiváncsiak)

                Magyarország hivatalos földrajzi adatai között szerepel a „legmélyebb pont” az egyéb nevezetes helyek fölsorolásában (www.magyarorszag.hu/orszaginfo/adatok/tarsadalom/foldrajz.html), de hibás értékkel (78 m). Ez alapján a terület a Tisza jobb partja és a szerb határ közelében, Gyálarét és Röszke települések közötti Lúdváron található (1. ábra). Ezt támasztja alá az 1:10000-es topográfiai térképen jelölt pont magassági értéke is: 75,80 m tszf. (3. ábra). Szegeden és környékén azonban szinte mindenki úgy tudja, hogy ez a nevezetes pont éppen a Tisza másik oldalán, Tiszasziget község határában található, ahol már évtizedekkel ezelőtt megjelölték egy kerítéssel körbevett faragott faoszloppal (2. ábra). Az utóbbi években a falu kialakított itt egy kiránduló, pihenő helyet és emlékművet helyeztek el, ugyancsak a 75,8 m-es értéket jelölve. Sokakat érdekelt ez a kérdés (és a pontos mérésen alapuló válasz természetesen), a részletes problémafelvetés már régóta megtalálható a magyar geocaching oldalakon is (http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=1541).

            Az alapkérdésre, vagyis hol található hazánk balti tengerszint fölött mért legkisebb magasságú pontja, az 4. ábrán adtam meg az egyszerű választ. A topográfiai térképen ábrázoltaknak megfelelően Szegedtől délre a Tisza jobb partján – a folyótól néhány száz méterre – Gyálarét és Röszke települések között helyezkedik el e nevezetes pont.

 

 

1. ábra Geodéziai és térinformatikai GPS mérés Magyarország valódi legmélyebb „pontja” környékén, Gyálarét külterületén

 

 

2. ábra A faoszloppal megjelölt régi és az új mélypont emlékmű (kép: www.geocaching.hu)Tiszasziget mellett

 

 

 

 

3. ábra A hivatalos legmélyebb pont jelölése az 1:10000-es topográfiai térképen a DigiTerra Explorer desktop térinformatikai program munkaablakában a DGPS mérés pontsorozatával

 

4. ábra A gyálaréti és tiszaszigeti „mélypontok” és a balti tengerszint feletti – geodéziai műholdas helymeghatározó műszerrel mért – magassági értékeik

 

A „bizonyítás” (geodéziai és térinformatikai GPS mérések)

A méréseket mindkét területen geodéziai (Topcon Turbo S-II) és térinformatikai (Mobile Mapper CE) műholdas helymeghatározó eszközzel is elvégeztük. A térképen és az emlékhelyen megjelölt pontokon referenciaként geodéziai statikus és gyors statikus, valamint térinformatikai méréseket végeztünk, míg néhány 100 m-es környezetükben – a topográfiai térképszelvényeken ábrázolt 76 m-es szintvonalakon belül – geodéziai félkinematikus és térinformatikai GPS méréssel határoztuk meg egy-egy metszet mentén a pontok magasságát. Az 1 Hz-es mérésekről rögzített NMEA fájlt, amely EGNOS DGPS mérés volt ugyancsak mellékelem és értékelem a Gyálaréti területre.

Az 5-6. ábrákon az NMEA log fájlból kapott DGPS mérés eredménye látható, a két metszetben a magasságméréseket értékelem összehasonlítva a pontonkénti  utófeldolgozott, geodéziai statikus (8. sz. „mélypont”) és félkinematikus (1-7. sz. pontok) mérések eredményeivel. A DGPS magasságmérések a 75,5-78,5 m intervallumban szóródtak, a mérési pontokon a hibátlannak tekintett geodéziai értékekhez képest az eltérésük a 0,5-2,5 m hibaintervallumba esett.

A térinformatikai GPS utófeldolgozott méréseinek eltérése a hibátlan értékektől a 0,05-0,57 m-es értékek közé, vagyis a szubméteres pontossági kategóriába sorolható. A Hr mérés eltérése magassági értelemben 0,08 m volt, amely megegyezett az eddigi tapasztalatokkal, azaz a 10 percnél hosszabb MM CE mérések pontossága nagy valószínűséggel a deciméteres (5-20 cm) pontossági osztályba tartozik (1. táblázat).

 

 

5. ábra Az ÉD-i és KNy-i irányú MM CE DGPS (EGNOS) mérések Gyálaréten

 

 

a

b

6. ábra A DGPS (EGNOS) mérések eredménye; a: K-Ny-i, b: É-D-i metszet

 

 

 

7. ábra A gyálaréti területen térinformatikai Hr (8. pont) és Ám D(1-7. pont) mérések utófeldolgozott (pp), differenciális (EGNOS) és geodéziai (Topcon) statikus (8. pont) és félkinematikus (1-7. pont) magassági mérések

 

1. táblázat A gyálaréti területen geodéziai (Topcon), térinformatikai utófeldolgozott (pp), differenciális (EGNOS) magassági mérések összehasonlítása; dh: eltérés a Topcon h magassági értéktől

Mérési pontok

Topcon

TS-II

MM CE

pp

MM CE

SBAS (EGNOS)

 

 

h

h

dh

h

dh

1

MP1

76,97

76,4

-0,57

77,9

0,93

2

MP2

75,87

75,88

0,01

76,7

0,83

3

MP3

75,88

75,77

-0,11

76,4

0,52

4

MP4

75,75

75,86

0,11

76,2

0,45

5

MP5

75,77

75,64

-0,13

76,4

0,63

6

MP6

75,89

75,94

0,05

77,7

1,81

7

MP7

75,85

na.

 

78,3

2,45

8

Mélypont

75,81

75,89

0,08

76,9

1,09

 

 

8. ábra A tiszaszigeti munkaterület

 

 

2. táblázat A tiszaszigeti munkaterületen végzett mérések pontossági összehasonlítása

ID

y

x

h

dy

dx

dh

2D

3D

TP_2

734512,13

93334,40

77,18

 

 

 

 

 

MM_CE_stat(MMO)

734512,06

93334,56

77,12

0,07

-0,17

0,06

0,18

0,19

MM_CE_stat(TGO)

734512,07

93334,51

77,19

0,06

-0,11

0,01

0,13

0,13

MM_CE_sg23

734511,54

93334,28

77,18

0,59

0,11

0,00

0,60

0,60

TP_1

734489,93

93345,80

77,06

 

 

 

 

 

MM_CE_sg2

734489,23

93346,96

76,65

0,70

-1,16

0,41

1,36

1,42

TP_3

734588,16

93248,68

76,48

 

 

 

 

 

MM_CE_sg20

734588,56

93248,31

76,58

-0,40

0,38

-0,10

0,55

0,56

TP_5

734712,70

93318,38

76,66

 

 

 

 

 

MM_CE_sg5

734712,24

93317,93

76,69

0,46

0,44

-0,04

0,64

0,64

MM_CE_sg18

734713,63

93318,11

76,69

-0,93

0,27

-0,03

0,97

0,97

TP_6

734767,18

93363,87

76,80

 

 

 

 

 

MM_CE_sg6

734766,98

93364,35

76,93

0,20

-0,48

-0,13

0,52

0,54

MM_CE_sg11

734767,00

93363,55

76,84

0,18

0,32

-0,04

0,36

0,36

TP_7

734815,61

93415,88

77,03

 

 

 

 

 

MM_CE_sg7

734815,24

93416,22

77,11

0,37

-0,35

-0,09

0,51

0,51

MM_CE_sg12

734815,63

93416,07

77,10

-0,02

-0,20

-0,08

0,20

0,21

MM_CE_sg15

734815,52

93415,90

77,05

0,09

-0,02

-0,02

0,10

0,10

TP_8

734812,27

93450,09

77,08

 

 

 

 

 

MM_CE_sg8

734812,44

93450,95

77,32

-0,17

-0,86

-0,24

0,88

0,91

MM_CE_sg13

734812,12

93450,20

77,07

0,15

-0,10

0,01

0,18

0,18

 

 

A tiszaszigeti munkaterületen ugyancsak 8 ponton végeztünk összehasonlító méréseket 8. ábra; 2. táblázat). A TP2 ponton geodéziai statikus módszerrel (44 perc integrálási idővel) és Hh módszerrel, térinformatikai vevővel mértünk.

A mérési pontosságban a Hh mérés a deciméteres pontosságot szolgáltatta (2. táblázat MM_CE_hh). Az Ám mérések – a rendkívül kedvező vételi körülmények ellenére: 8-9 műhold; 1,5-1,7 PDOP – többségében a 0,5-1 m-es intervallumba estek.