Tesztfeladatok

1. A felsoroltak közül melyik térkép országos fedettségű, digitális állomány?

a, AGROTOPO,

b, üzemi, genetikus és földértékelési térképezés,

c, Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer

d, 1:50.000 alkalmazott földtani térképek

2. Rakja növekvő sorrendbe a tanult talajtani adatbázisokat, térképeket méretarányuk szerint!

a, üzemi, genetikus és földértékelési térképezés,

b, TIM

c, AGROTOPO,

d, Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer

3. Milyen hátrányokat tudna felsorolni az Agrotopográfiai adatbázissal kapcsolatban?

4. A felsoroltak közül melyik tartalmazza a legrégebbi adatokat?

a, OMSZ csapadékmérések

b, DKTIR

c, AGROTOPO adatbázis

d, OLM ülepedő por mérések

5. Jelölje meg az igaz mondatokat!

a, Hőmérséklet- és csapadékadatok csak az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) kezelésében lévő mérőhálózat adatbázisában érhetőek el.

b, A Levegőszennyezettségi Mérőhálózat körülbelül 180-200 állomással egyenlőtlen térbeli eloszlásban mér.

c, A Levegőszennyezettségi Mérőhálózat honlapján napi adatok, adatsorok is letölthetők, elérhetők.

d, A nagy méretarányú talajtani információk jövőjét a nagy méretarányú, a produkciós potenciál alapú földminősítő rendszer képviseli.

6. Milyen méretarányú Magyarország egységes földtani térképe?

a, 1:50.000

b, 1:100.000

c, 1:200.000

7. A felsoroltak közül melyik adat nem érhető el ingyenes internetes adatforrásként?

a, AGROTOPO térkép

b, OMSZ hosszú időtartamú csapadékmérések

c, Aktuális levegőkörnyezeti adatok

d, TIM talajadatok

8. Nevezze meg mely adat kapható meg teljes terjedelemmel ingyenesen?

a, Digitális Kreybig térképek

b, nitrogén-dioxid adatok egy nagyvárosi területen

c, aktuális Budapesti csapadékadatok

9. Melyik adatbázis nem alkalmas meteorológiai adatgyűjtésre?

a, OGIMET

b, OMSZ adatbázis

c, TTiR

d, Vízügyi adattár

10. Mely rövidítés nem kötődik talajtani, légköri, geológiai adatbázisokhoz?

a, MFGI

b, OLM

c, TOPO-10

d, D-e-meter

A megoldások a következő oldalon az Irodalomjegyzék végén találhatók .