4.3. Földtani, geológiai digitális adatok

A földtani, geofizikai és bányászati kutatások eredményeinek gyűjtése, megőrzése és az adatok megfelelően szabályozott, . A környezeti problémák megoldásában fontos földtani adatok országos lefedettségben, egységes jelkulccsal, digitális térképi alapként, 1:100.000 méretarányban, EOTR koordinátákkal az MFGI Geoportálon keresztül hozzáférhetőek , illetve meg is vásárolhatók (4.15. ábra). Országos fedettségben, más tematikában csak kisebb méretarányú digitális térképeket találhatunk (pl. mélyföldtani adatok). Nagyobb méretarányú (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000) földtani térkép kisebb területekre, különböző szelvényezéssel, jelkulccsal és szemlélettel papíralapon is rendelkezésre állhat.

4.15. ábra - Magyarország 1:100.000-es földtani térképe (forrás: MFGI)

Magyarország 1:100.000-es földtani térképe (forrás: MFGI)

Közepes méretarányt képviselnek az alkalmazott földtani térképek (építés-, víz-, környezetföldtan, agrogeológia), amelyek ha nem is adnak országos fedettséget és térinformatikai feldolgozottságot, sok területre rendelkezésre állnak; jó példa 4.16. ábrán látható Budapest mérnökgeológiai térkép (1:40.000). A környezeti problémák térinformatikai feldolgozására példa a hazai potenciális hulladék-lerakóhelyek térkép.

Térinformatikai adatbázisokban áll rendelkezésre aktuális adatokkal hazánk geológiai és geofizikai megkutatottsága, fúrási nyilvántartása. Az INSPIRE irányelv szerint a OneGeology projekten belül is elérhetők a földtani adatok metaadatai, valamint egy 1:1.000.000 méretarányú, kml file-ként lementhető földtani térkép.

4.16. ábra - Mérnökgeológiai térkép az MFGI Geoportálon és hazánk környezetföldtani megkutatottsága (forrás: MFGI Geoportál és MBFH)

Mérnökgeológiai térkép az MFGI Geoportálon és hazánk környezetföldtani megkutatottsága (forrás: MFGI Geoportál és MBFH)