Presentations / Előadások / Prezentacije - 17.1.2018

1.
Dr Viktória Blanka,
Dr Zsuzsanna Ladányi,
University of Szeged
Objectives and outcomes of the WATERatRISK Project
A WATERatRISK projekt céljai és várható eredményei Ciljevi i ishodi projekta WATERatRISK
2.
Prof Dr Gábor Mezősi,
University of Szeged
WATERatRISK: challenges of monitoring and management of drought and inland excess water in the HUSRB region
WATERatRISK: a belvíz és aszály monitoring és menedzsment kihívásai a szerb-magyar határon átnyúló régióban.
WATERatRISK: Izazovi praćenja i upravljanja sušom i suvišnim unutrašnjim vodama u prekograničnoj oblasti Mađarske i Srbije
3.
Dr Balázs Benyhe,
Lower-Tisza District Water Directorate
Water management extremes Vízgazdálkodási szélsőségek Ekstremne pojave i upravljanje vodama
4.
Dr Minučer Mesaroš,
University of Novi Sad,
Faculty of Sciences
Planned Project activities of the Faculty of Sciences, University of Novi Sad
Az Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Karának tervezett projekt tevékenységei
Planirane projektne aktivnosti Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
5.
Dr Atila Bezdan,
University of Novi Sad, Faculty of Agriculture
Planned Project activities of the Agriculture Faculty, University of Novi Sad
Az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karának tervezett projekt tevékenységei
Planirane projektne aktivnosti Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu
6.
Dr Borivoj Pejić,
University of Novi Sad, Faculty of Agriculture
Water-related plant stress Vízhez kötődő vegetációs stressz Vodni stres biljaka
7.
Milan Njegomir,
Vode Vojvodine
Real time data collecting for high precision mapping and monitoring of excess water inundation
Valós idejű adatgyűjtés a nagy felbontású térképezés és a belvíz monitoring szolgálatában
Prikupljanje podataka u realnom vremenu za precizno kartiranje i monitoring plavljenja suvišnim unurašnjim vodama

 

Undefined