Press release / Sajtóközlemény / Saopštenje za medije

Opening conference of the WATERatRISK project

The endless challenge of water shortage or excess – how to mitigate theconsequences of extreme weather conditions?

A WATERatRISK projekt nyitókonferenciája

Állandó küzdelem a vízhiánnyal és víztöbblettel – hogyan enyhíthetők a szélsőséges időjárási viszonyok következményei?

Konferencija otvaranja projekta WATERatRISK

Neprekidna borba sa nedostatkom ili viškom vode - kako smanjiti posledice ekstremnih vremenskih uslova?

 

 

Undefined