WATER@RISK projekt

 

A vízgazdálkodást és a szélsőséges időjárási helyzetekből eredő kockázatok mérséklését támogató
aszály és belvíz monitoring megoldások fejlesztése

Acronomy: WATERatRISK

 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ:

A klímaváltozás következtében egyre gyakrabban alakulnak ki olyan szélsőséges időjárási helyzetek, melyek komoly hidrológiai veszélyt jelentenek. Ezen veszélyek közül az aszály és a belvíz mind területi kiterjedését, mind agro-ökonómiai hatásait tekintve a legjelentősebb, valamint az a két hidrológiai veszély fenyegeti leginkább a határon átnyúló régió fenntartható fejlődését. Az eddigi kezdeményezések és fejlesztések jelentős előrehaladása ellenére a kockázatok becslése és mérséklése operatív szintre még nem jutott el. Mivel ezen veszélyek és kihívások regionális jellegűek és azonos mértéken érintik mind a Dél-Alföldet, mind a Vajdaságot, a problémák megoldása is szoros határon átnyúló együttműködést igényel.

A jelen projekt elsődleges célja innovatív és összehangolt monitoring megoldások fejlesztése, valamint operatív vízgazdálkodási tervek készítése, melyek előre mozdítják a korai figyelmeztető rendszerek kialakítását és az eredmények operatív szintre történő emelését. A kutatási és monitoring kutatás-fejlesztési feladatok koordinációját, valamint az eredmények széles körű kommunikációját a partnerekkel közösen megalapított Aszály és Belvíz Kutató és Monitoring Központ fogja össze. A projekt eredményei jelentős mértékben hozzájárulnak a határon átnyúló vízgazdálkodási és kockázat-megelőzési rendszerek fejlesztéséhez, a víztestek ökológiai és mennyiségi állapotának javulásához, valamint az aszály és belvíz elöntés kockázatának csökkentéséhez. Továbbá az eredmények támogatják a stratégiai ágazatok és az egész határon átnyúló régió fenntartható fejlődését és klímaváltozással szemben mutatott ellenálló képességét is.

A projekt megvalósításában a régió legfontosabb kutatóintézetei (Szegedi Tudományegyetem, Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kar, Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Kar) és vízgazdálkodási intézményei (Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság és „Vode Vojvodine“ Vízgazdálkodási Közvállalat) közösen vesznek részt. A közreműködő partnerek szakmai és menedzsment tapasztalata biztosítja a projekt tudományos, operatív és kommunikációs céljainak eredményes megvalósítását.

 

Projekt ID: HUSRB/1602/11/0057

Teljes projekt összeg: € 852 085,00

EU hozzájárulás: € 724 272,25

Projekt kezdete: 01/10/2017

Projekt vége: 30/09/2019

 

Vezető kedvezményezett: Szegedi Tudományegyetem (University of Szeged)

Kedvezményezett 1: Alsó-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság (Lower-Tisza-District Water Directorate)

Kedvezményezett 2: Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kar (University of Novi Sad Faculty of Sciences)

Kedvezményezett 3: Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Kar (University of Novi Sad, Faculty of Agriculture)

Kedvezményezett 4: „Vode Vojvodine“ Vízgazdálkodási Közvállalat (Public Water Management Company Vode Vojvodine)

 

Kapcsolat:

Szegedi Tudományegyetem

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13., Magyarország

Kapcsolattartó: Bajusz János

Email: bajusz.janos@gmf.u-szeged.hu

Telefon: +3662546711   +36205094699

 

 

magyar