VII. Magyar Tájökológiai Konferencia

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Földrajzi és Földtudományi Intézete és az U-Geo alapítvány 2017. május 25-27. között rendezi

A VII. Magyar Tájökológiai Konferenciát

Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században

címmel.

Szeretettel várunk a konferenciára minden tájkutatással, tájtervezéssel, valamint a tájhoz szorosan kapcsolódó emberi tevékenységgel (pl. természetvédelemmel, mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, erdészettel stb.) foglalkozó szakembert.

A konferencia fővédnöke Áder János köztársasági elnök.

A konferencia célja a tájökológia különböző területein dolgozó elméleti és gyakorlati szakemberek (pl. geográfusok, ökológusok, erdészek, tájépítészek, víz- és agrármérnökök, közigazgatásban dolgozók, döntéshozók…) számára lehetővé tenni a tapasztalatcserét és kapcsolatteremtést, az elért szakmai eredmények ismertetését, a tájkutatás aktuális kihívásainak és főbb irányvonalainak megvitatását, valamint a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatását. Az előadások alapján a konferencia Tudományos Bizottsága által javasolt szakmai anyagok lehetőséget kapnak nemzetközi, illetve hazai folyóiratokban történő megjelenésre.
A konferencián a résztvevők plenáris előadások és tematikus szekciók keretében ismertetik kutatási eredményeiket. A tematikus szekciók pontos témakörei a jelentkezéskor beküldött absztraktok alapján kerülnek összeállításra. A konferenciához kapcsolódó esemény lesz az International Association for Landscape Ecology (IALE) magyarországi tagozatának újjáalakulása ill. ennek előkészítése. Ehhez kapcsolódóan a konferencia harmadik napján meghívott, neves külföldi kollégák plenáris előadásaira kerül sor angol nyelven. A konferencia zárásaként a résztvevők szakmai tanulmányúton vehetnek részt.

A konferencia témakörei

1. Elméleti tájkutatás, módszertani kihívások

2. Táj- és tájhasználat változás, klímaváltozás

3. Tájépítészet, tájtervezés, tájrehabilitáció

4. Természet- és tájvédelem, természetkímélő gazdálkodás

5. Ökoszisztéma szolgáltatások elméleti és gyakorlati kérdései

6. Tájdegradáció és kockázat-elemzés

7. Városökológiai kutatások, zöld infrastruktúra

8. A tájökológia szakpolitikai kapcsolódása

9. Tájkarakter térképezés módszertana és alkalmazási lehetőségei

 

Jelentkezés

Kérjük, hogy részvételi szándékát ezen az  online jelentkezési lapon 2017. február 17-ig jelezze!