fejlec
Főoldal Általános információk Program Program és absztraktfüzet Online tanulmánykötet IALE Hungary Elérhetőség Galéria és média megjelenések English


A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Földrajzi és Földtudományi Intézete 2017. május 25-27. között rendezi

A VII. Magyar Tájökológiai Konferenciát

Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században

címmel.

 

Szeretettel várunk a konferenciára minden tájkutatással, tájtervezéssel, valamint a tájhoz szorosan kapcsolódó emberi tevékenységgel (pl. természetvédelemmel, mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, erdészettel stb.) foglalkozó szakembert.

A konferencia célja a tájökológia különböző területein dolgozó elméleti és gyakorlati szakemberek (pl. geográfusok, ökológusok, erdészek, tájépítészek, víz- és agrármérnökök, közigazgatásban dolgozók, döntéshozók…) számára lehetővé tenni a tapasztalatcserét és kapcsolatteremtést, az elért szakmai eredmények ismertetését, a tájkutatás aktuális kihívásainak és főbb irányvonalainak megvitatását, valamint a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatását. Az előadások alapján a konferencia Tudományos Bizottsága által javasolt szakmai anyagok lehetőséget kapnak nemzetközi, illetve hazai folyóiratokban történő megjelenésre.

A konferencián a résztvevők plenáris előadások és tematikus szekciók keretében ismertetik kutatási eredményeiket. A tematikus szekciók pontos témakörei a jelentkezéskor beküldött absztraktok alapján kerülnek összeállításra. A konferenciához kapcsolódó esemény lesz az International Association for Landscape Ecology (IALE) magyarországi tagozatának újjáalakulása. Ehhez kapcsolódóan a konferencia második napján meghívott, neves külföldi kollégák plenáris előadásaira kerül sor angol nyelven. A konferencia zárásaként a résztvevők szakmai tanulmányúton vehetnek részt.

 

A konferencia témakörei

 

 1. Elméleti tájkutatás, módszertani kihívások

2. Táj- és tájhasználat változás, klímaváltozás

3. Tájépítészet, tájtervezés, tájrehabilitáció

4. Természet- és tájvédelem, természetkímélő gazdálkodás

5. Ökoszisztéma szolgáltatások elméleti és gyakorlati kérdései

6. Tájdegradáció és kockázat-elemzés

7. Városökológiai kutatások

8. A tájökológia szakpolitikai kapcsolódása

 

A konferencia Tudományos Bizottsága

Elnök:

Mezősi Gábor egyetemi tanár (SZTE)

Tagok:

Báldi András főigazgató (MTA)

Barczi Attila egyetemi docens (SZIE)

Csima Péter egyetemi tanár

Csorba Péter egyetemi tanár (DE)

Kertész Ádám egyetemi tanár (EKF)

Kollányi László egyetemi docens (SZIE)

Konkoly-Gyuró Éva egyetemi tanár (NyME)

Lóczy Dénes egyetemi tanár (PTE)

Molnár Zsolt tudományos tanácsadó (MTA)

Rakonczai János egyetemi tanár (SZTE)

Szabó Mária egyetemi tanár (ELTE)

 

A konferencia Szervező Bizottsága

Elnök:

Gulyás Ágnes tszvh. egyetemi adjunktus

Titkár:

Szilassi Péter egyetemi docens

Tagok:

Blanka Viktória tudományos munkatárs

Gesztes Olympia ügyvivő szakértő

Kiss Márton egyetemi tanársegéd

Kovács Ferenc egyetemi adjunktus

Ladányi Zsuzsanna egyetemi adjunktus

Tanács Eszter egyetemi adjunktus

 

A konferenciát támogatták:

Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézet

FFI_logo

Földművelésügyi Minisztérium

fm_logo

U-GEO Alapítvány

UGEO

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

SZTE TTIK logo_kerek_hun

GeoLitera

GeoLITERA