MERIEXWA projekat

Merenje, monitoring, menadžment i procena rizika od suvišnih unutrašnjih voda

u jugoistočnoj Mađarskoj i severnoj Srbiji

(korišćenjem daljinske detekcije i infrastrukture prostornih podataka)

Akronim: MERIEXWA

Ciljevi

Suvišne unutrašnje vode predstavljaju ozbiljan prirodni hazard i savremeni problem u Mađarskoj, pre svega u županiji Čongrad i u Srbiji, naročito u severnom delu, u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Cilj projekta je da odgovori na četiri međusobno povezana pitanja. Prvo ćemo posmatrati uslove proceđivanja podzemnih voda uz pomoć sistema mernih bunara. Analiziraćemo nastanak različitih tipova suvišnih unutrašnjih voda u prekograničnim istraživanim područjima. Neke od ključnih tačaka istraživanja su određivanje uticaja geomorfološke sredine i poljoprivrednih aktivnosti na uzlazni tip, i na uticaj propustljivosti tla i topografije na silazni tip unutrašnjih voda. Biće razvijena tehnika pravljenja vrlo preciznih karata plavljenja na osnovu podataka dobijenih daljinskom detekcijom iz raznih izvora. Istovremeno će takođe biti procenjeni propusni kapaciteti drenažnih sistema kao i mogući problemi i njihove posledice za stručnjake i poljoprivrednike.

Ciljne grupe

Neposredne ciljne grupe projekta su vodoprivredne institucije i preduzeća u regionu doline Donje Tise, koja će moći iskoristiti rezultate za poboljšanje svoje efikasnosti, odnosno moći će da primene nove metodološke i infrastrukturne elemente razvijene u okviru projekta. Direktni korisnici projekta su i stanovnici područja redovno plavljenih unutrašnjim vodama pošto se može očekivati poboljšanje uslova života dugoročnim ciljevima i rezultatima projekta. Zbog ovog je suštinski deo projekta njihovo uključivanje u istraživanja i informisanje o rezultatima. Direktna ciljna grupa uključuje ljude koji žive na području obuhvaćenom programom, oko 400,000 ljudi. Ciljna grupa takođe obuhvata i univerzitete, geografske, hidrološke i geoinformatičke departmane, druge istraživačke institucije i grupe koje koriste ili publikuju rezultate projekta direktno ili indirektno.

 

Ciljevi Aktivnosti na projektu Partneri
                         
                       

 

 

Serbian