Projekt eredmények

Projekt eredmények | MERIEXWA

   

A MERIEXWA projekt eredményeinek kötete
letölthető az alábbi linkről:

KÖTET

Tudományos cikkgyűjtemény

Délmagyarország hirdetés

 
 

  KOCKÁZAT - KONFLIKTUS - KIHÍVÁS:
A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferencia
és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferencia

KÖTET

 

  Tanulmányok  
1. Barta K., 2013: Inland Excess Water Projection based on Meteorological and Pedological Monitoring Data on a Study Area Located in the Southern Part of The Great Hungarian Plain. Journal of Environmental Geography 6 (3–4), 31–37.
2. Barton G., Tobak Z., Fehér Z.Z., van Leeuwen B., Kovács F.,Mészáros M.,Dragan D.,Szatmári J., 2013, Téradat infrastruktúra építése és webes térképi publikációs felület készítése a belvíz monitoring tevékenység Támogatásához, In: Dr Lóki József (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2013.05.23-2013.05.24., Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 89-96. (ISBN:978-963-318-334-2)
3. Benyhe B., Kiss T., 2012, Morphometric analysis of agricultural landforms in lowland ploughed-fields using high resolution digital elevation models. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Vol. 7, No. 3, p. 71 – 78
4. Brkic M., Obradovic D., Dudarin Z., Barta K., Zivanov M., 2013, Measurement and monitoring system for level of groundwater. Key Engineering Materials Vol. 543, pp 243-246
5. Fehér Zs., Rakonczai J., 2012, Reliabiliti enhancement of groundwater estimations. 4th HR-HU and 15th HU Geomathical Congress "Geomathematics as Geoscince" 2012. május 13-15.
6. Gál N., Farsang A., 2012, Belvízi elöntés hatása a talajminőségre, különös tekintettel a talajszerkezeti változásokra. In: Rakonczai J;  Ladányi Zs;  Pál-Molnár E (szerk.)  Sokarcú klímaváltozás. 159 p. Szeged: GeoLitera, 2012. pp. 77-89. (Geolitera) (ISBN:978-963-306-186-2)
7. Gál N., Farsang A., 2013, A belvíz-talajszerkezet visszacsatolási rendszer - esettanulmány csernozjom talajú mintaterületen. In: Dobos E., Bertóti R. D, Szabóné K. G. (szerk.): Talajvédelem Különszám 2013, Talajtan a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés és a környezetgazdálkodás szolgálatában. Talajvédelmi Alapítvány, Budapest. pp. 189-198. (ISBN 978-963-08-6322-3)
8. Gál N., Farsang A., Barta K., 2012, A belvízelöntés talajszerkezetre gyakorolt hatásának vizsgálata csernozjom talajú mintaterületen. In:   Fejes Lászlóné Utasi Anett;  Vincze-Csoma Veronika  (szerk.) VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. Konferencia helye, ideje: Veszprém, Magyarország, 2012.04.18-2012.04.21. (Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet), Veszprém: Göttinger Kiadó, pp. 118-123. (ISBN:978-963-86627-2-9)
9. Gál N., Farsang A., 2013, Weather extremities and soil processes: impact of excess water on soil structure in the South Hungarian Great Plain. In: Lóczy D. (Ed.): Geomorphological Impacts of Extreme Weather: Case Studies from Central and Eastern Europe (Springer Geography) Springer, Heidelberg, pp. 313-325. (ISBN 978-94-007-6300-5
10. Kiss T., Benyhe B., 2015, Micro-topographical surface alteration caused by tillage and irrigation canal maintenance and its consequences on overland flow. Earth Surface Processes and Landforms, Volume 148, 106-118.
11. Mezősi G., Bata T., Meyer B. C., Blanka V., Ladányi Zs., 2014, Climate change impacts on environmental hazards on the Great Hungarian Plain, Carpathian Basin. International Journal of Disaster Risk Science, Volume 5, 136-146.
12. Milošević D., Pavic D., Mészáros M., Dolinaj D., Savić S., 2013, Main Characteristics of Water Regime of the Phreatic Aquifer in Šid Municipality (Vojvodina, Serbia). Geographica Pannonica, Volume 17, Issue 3, 79-90.
13. Pavić D., Mészáros M., Dolinaj D., Savić S., Obradović D., Brkić M., Živanov M., 2013, Inland excess water in Vojvodina, (Serbia) – innovative meth-ods in cross border research for an old, common problem, In: Dr Lóki József (szerk.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IV. Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2013.05.23-2013.05.24., Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 89-96. (ISBN:978-963-318-334-2)
14. Szatmári J., van Leeuwen B., Henits L., Minucsér M., Tobak Z., Pavic, Savic S., Dolinaj D., 2013,Belvíz-elöntések lehatárolása RapidEye műhold-felvételek alapján, Hidrológiai közlöny, 93-3, 17-24 p.
15. Szilassi P.: A rendszeresen belvízjárta területek lehatárolásának problematikája három dél-alföldi megye területrendezési tervének példáján, Falu, Város Régió (under review)
16. Tomic J., Zivanov M., Kusljevic M., Obradovic D., Szatmári J., 2013, Realization of Measurement Station For Remote Environmental Monitoring, Key Engineering Materials 543: pp. 105-108.
17. Van Leeuwen B., Henits L., Mészáros M., Tobak Z., Szatmári J., Pavić D., Savić S., Dolinaj D., 2013, Classification methods for inland excess water modelling, Journal of Environmental Geography 6:(1-2) pp. 1-11.
18. Van Leeuwen B., Mezősi G., Tobak Z., Szatmári J., Barta K., 2012, Identification of inland excess water floodings using an artificial neural network. Carpathian Journal of Earth and Environmental sciences 7(4), pp. 173 - 180.
19. Van Leeuwen B., Szatmári J., Mezősi G., 2013, Artificial neural networks and geographic information systems for inland excess water classification, In: Unger J, Pál-Molnár E (szerk.), Geoszférák 2012: A szegedi Tudományegyetem földtudományok Doktori Iskolájának eredményei, Szeged: SZTE TTIK Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, pp. 9-33.
20. Land Use Management Action Plan for Inland Excess Water Hazard Mitigation in the Subotica, Kanjiza and Novi Knezevac Municipalities (Northern Serbia) - UNS Faculy of Science
     
  Összefoglalók  
1. Meszaros M., Barta K., Pavic D., van Leeuwen B., Szatmári J., Dolinaj D., Mucsi L., Savic S., 2012, Possibilities for Prediction of Inland Floods? Inland Excess Water Issues in North Serbia and Southeast Hungary through the MERIEXWA Perspective. International Conference Natural Hazards. Lessons from the past, prevention and prediction. Abstract book. 5th May 2012, Novi Sad. pp. 20-21.
2. Szatmári J., Barta K., Csépe Z., Fehér Zs., 2012, Belvízi monitoringrendszer kiépítése határmenti együttmőködésben. In: Nyári D. (szerk.): Kockázat – konfliktus – kihívás: A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának absztrakt kötete. Szeged, 2012. 09. 05-07. Szeged, SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék. pp. 207. (ISBN:978-963-306-156-5)
     
  PhD dolgozat  
1. Van Leeuwen B., 2012, Artifical neural networks and geographic information systems for inland excess water classification. Témavezetők: Mezősi Gábor, Szatmári József
     
  Poszterek  
1. Szatmári J., 2012, Belvízi monitoring, menedzsment és kockázatértékelés a Délkelet-Alföldön és Észak-Szerbiában. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás "Az elmélet és gyakorlat találkozása", Debrecen. 2012. május 24-25. p. 475.
2. Szatmári J., 2013, Classification methods for inland excess water modeling. International Conf. on Earth Science and Climate Change, Las Vegas. USA. 22-24. 07. 2013.
3. Szatmári J., Barta K., 2014, Connection between inland excess water occurrences and motorways. GI_Forum 2014: Geospatial Innovation for Society. July 1 - 4, 2014 | Salzburg, Austria.
     
  Szakdolgozatok (2012-2014)  
  Témavezető: Dr. Barta Károly  
1. Konc Anikó (földrajz BSc), 2012: Szeged csapadékvíz elvezetésének problémái, különös tekintettel Subasa vízrendezésére  
2. Papp Sándor András (környezetmérnök BSc), 2012: Belvízi elöntések modellezése a Marosszögben  
3. Tóth Anita (környezettan BSc), 2012: Autópálya által okozott belvíz talajtani hatásai  
4. Papajcsik Szabina (földrajz BSc), 2012: MERIEXWA-kutak rétegsorainak szemeloszlás-elemzése  
5. Takács Klaudia Zsuzsanna (környezetmérnök BSc), 2012: Bordány talajvíz minősítése, szennyvízkezelése és a 2010-2011. év belvízhelyzetének értékelése  
6. Bánfi Roland (környezetmérnök BSc), 2012: 2010-11-ben keletkezett belvízfoltok altalaj-tömörítő hatásának vizsgálata  
7. Torma Tibor Péter (környezetmérnök BSc), 2013: Talajvízjárás csapadékfüggése 40 éves adatsorok alapján  
8. Szabó Bálint (környezettan BSc), 2014: MERIEXWA kutak vízadó rétegeinek elemzése  
  Témavezető: Dr. Kiss Tímea  
9. Kiss Kolos (geográfus MSc), 2014: Vízvisszatartás lehetősége a Duna-Tisza köze egy deflációs mélyedésében, Kiskunfélegyházától keletre  
  Témavezető: Dr. Kovács Ferenc  
10. Ferencvári Márk (földrajz BSc), 2012: Belvízveszély-térképezés egy alföldi mintaterületen távérzékelési és térinformatikai módszerekkel  
11. Szokolai Csaba (földrajz BSc), 2012: Belvízveszély térképezés egy Dél-alföldi mintaterületen távérzékelési és geoinformatikai eszközökkel  
12. Szatmári Olivér (földrajz BSc), 2013: Belvízelöntés mértékének meghatározása a Körösök vidékén  
  Témavezető: Dr. Szatmári József  
13. Csizmadia Norina (geográfus MSc), 2014: Belvízviszonyok és lefolyásvizsgálat a Vásárhelyi-pusztán geoinformatikai módszerekkel  
14. Haraszti Norbert (geográfus MSc), 2013: Délkelet-Alföld 4d talajvíz modellezése WebGIS alapokon  
15. Juhász Levente (geográfus MSc), 2013: Crowdsourcing és web alapú GIS megoldások a katasztrófamenedzsmentben – egy mintaalkalmazás kifejlesztése (Mintaalkalmazás egy belvizes terület példáján)  
16. Répás Zoltán (geográfus MSc), 2014: A pilóta nélküli légi rendszerek (UAS) felhasználási lehetőségei a közeli légi fotogrammetriában (Felhasználási lehetőségek a vízügyi gyakorlatban)  
  Témavezető: Dr. van Leeuwen Boudewijn  
17. Csernus Csaba (földrajz BSc), 2012: Tiszakécske belvízveszélyeztetettségi térképezése  
     
     
     

 

magyar