MERIEXWA projekt

 

Belvízi monitoring, menedzsment és kockázatértékelés a Délkelet-Alföldön és Észak-Szerbiában

(Távérzékelési és térinformatikai módszerek alkalmazásával)

Acronomy: MERIEXWA

 CÉLOK

A belvíz jelenleg környezeti veszélyforrás Magyarországon, kezelése komoly problémát jelent, különösen Csongrád megyében, illetve Szerbia északi felében, Vajdaság Autonóm Tartományban. A projekt négy, egymáshoz kapcsolódó kérdésre keres megoldást. Elsőként a talajvíz helyzetének monitorozását valósítjuk meg megfigyelő kúthálózat kiépítésével. Megvizsgáljuk a különböző típusú belvizek kialakulását a határon átnyúló mintaterületen. A kutatás kulcspontjai a geomorfológiai környezet és a területen folyó mezőgazdasági tevékenység kapcsolata a feláramló belvizekre vonatkozóan, illetve a talaj áteresztőképessége és a domborzat összegyülekezési belvizekre gyakorolt hatásának azonosítása. Olyan módszertant dolgozunk ki, mellyel különböző forrásból származó, távérzékelt adatokon alapuló, nagy pontosságú elöntési térképek készíthetők. Kiértékelésre kerül a csatornahálózat vízelvezetési kapacitása, valamint ennek a szakembereket és a gazdákat érintő következményei.

CÉLCSOPORTOK

A projekt közvetlen célcsoportjai az Alsó-Tiszavölgy vízkezeléssel foglalkozó hatóságai és vállalatai, melyek a projekt kimeneteit és eredményeit felhasználva növelhetik tevékenységük hatékonyságát, illetve alkalmazhatják a projekt keretei között kifejlesztett új módszertani és infrastrukturális elemeket. A projekt közvetlen haszonélvezője a rendszeresen belvízzel elöntött területek lakossága (mintegy 400 000 ember), miután életkörülményeik a projekt eredményei következtében várhatóan javulnak. Éppen ezért a projekt kiemelt részét képezi bevonásuk a kutatásokba, illetve tájékoztatásuk az eredményekről. A célcsoport magában foglalja azokat az egyetemeket, hidrológiai és geoinformatikai tanszékeket, valamint kutató intézeteket, amelyek direkt vagy indirekt módon felhasználják, publikálják a projekt eredményeit.

Célok Projekt tevékenységek Partnerek
                         
                       

 

 

magyar