Project activities

Monitoring kúthálózat fejlesztése és talajvíz modellezés

A talajvíz adatok gyűjtésére 50 monitoringkútból álló, akusztikus elven működő szenzor hálózat kerül kialakításra. Az adatok alapján, szekvenciális gaussi szimulációval (SGS) modellezzük a talajvízszintet.

Műholdfelvételek kiértékelése

A hagyományos, pixel alapú osztályozási eljárások mellett spektrális szétkeverési módszerekkel (Normalized Endmember Spectral Mixture Analysis, NSMA) és regressziós NDVI elemzésekkel történik a belvízosztályozás.

Légifelvételek készítése és kiértékelése

A víz felszíni mozgásának dinamikus modellezéséhez középformátumú digitális kamera légifelvételeiből levezetett nagy felbontású felszínmodellt használunk fel.

Belvíz modellezés

Integrált keretrendszer kerül kifejlesztésre mesterséges neurális hálózatok (ANN) és a földrajzi információs rendszerek (GIS) alkalmazásával.

Térbeli adainfrastruktúra (SDI)

Az összes meglévő adatot, mint a belvízi elöntési térképeket, a talajtérképeket, a határon átnyúló mintaterületről készített légifelvételeket és a műholdképeket, egy szigorú metaadat struktúrával rendelkező térbeli adatinfrastruktúrába (SDI) integráljuk, amely követi az INSPIRE irányelveket.

Interaktív webes térképek publikálása

Web-alapú felületen keresztül az SDI strukturált hozzáférést biztosít az alapadatokhoz, a végtermékekhez és a metaadatokhoz, ezzel információt szolgáltatva az érintetteknek az aktuális és várható belvízhelyzetről.

Veszélyeztetettség térképezése

Belvíz veszélyeztetettségi és kockázati térképek készülnek, amelyek felhasználhatóak a területi tervezésben, valamint az elöntések által okozott károk csökkentését célzó szabályozásokban.

magyar