Miért tanulj nálunk?

 

Kiváló szakmai háttér:

Oktatóink és kutatóink szakterületük legkiválóbb hazai kutatói közé tartoznak. Tanszékünkön 15 oktató-kutató vesz részt az oktatásban (4 MTA doktora és további 11 PhD fokozattal rendelkező), akik számos szakmai elismerésben részesültek. Tanszékünkre jellemző a dinamikus, fiatalos, nyitott szemlélet.

oktatok 

 
Változatos kutatási lehetőségek:

Tanszékünkön a fő kutatási irányok 5 kutatócsoport köré szerveződnek (Alkalmazott talajtan, Fluviális geomorfológia, Geoinformatika és távérzékelés, Geokronológia, valamint Klímaváltozás, tájváltozás). Hallgatóinknak tanulmányaik során lehetőségük van bekapcsolódni a kutatócsoportok munkájába, de ezek mellett kutatási témák széles köréből választhatnak a diákok egyéni érdeklődésének megfelelően. Hallgatóink tudományos eredményeit és sikerességét mutatja, hogy országos versenyeken kiváló eredményekkel szerepelnek és a legeredményesebb hallgatók doktori tanulmányok keretében folytathatják kutatásaikat.

montazs1

 

Kiemelkedő oktatási és kutatási infrastruktúra:

A Tanszéken laboratóriumok széles köre (Talaj- és vízvizsgálati, Geokronológiai laboratóriumok (OSL és 14C), Távérzékelési és Geoinformatikai Laboratórium, Dendrológiai és Pollenanalitikai Laboratórium, Sekély geofizikai laboratórium és Hidromorfológiai laboratórium ) segíti a gyakorlati tudás elsajátítását, emellett hallgatóinknak lehetősége van választott kutatási témájukban kutatásaik elvégzésére is. A laboratóriumok a legmodernebb, esetenként Magyarországon egyedülálló laboratóriumi és terepi műszerekkel, eszközökkel és szoftverekkel felszereltek.

montazs2  

 Gyakorlatorientált képzés:

Képzésünk rendkívül gyakorlatközpontú, számos laborgyakorlat, gyakorlati kurzusok (valós problémák feldolgozása, egyéni és csoportos projektek megvalósítása), terepgyakorlat és szakmai gyakorlat segíti, hogy az elméletben elsajátított tudás a valós életben is alkalmazható legyen.

montazs3 

Nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségek:

Hallgatóink tanulmányaik során széleskörű nemzetközi ösztöndíj lehetőségek közül választhatnak. A nemzetközi programok közül az Európai Unió ERASMUS+ programja a legnépszerűbb, ennek keretében hallgatóink 15 európai intézményben hasonló oktatási profilú partner-tanszékeken tanulhatnak egy féléven keresztül. A program keretében ma már lehetőség van nemcsak az 5 hónapos tanulmányútra, hanem külföldi szakmai gyakorlat megszerzésére is.

Hallgatóink bekapcsolódhatnak a tanszéken folyó nemzetközi kutatási projektekbe is. Ez nagyszerű lehetőséget ad a hallgatóknak, hogy megismerjék a külföldi partnerintézmények kutatásait, tapasztalatot szerezzenek a kapcsolatépítésben és részt vehetnek a projektekhez kapcsolódó szakmai rendezvényeken, ahol gyakorolhatják az idegen nyelvű szakmai kommunikációt és előadások tartását.

miert nalunk 6

Keresés az oldalon

Bejelentkezés

Go to top