Hallgatóknak

Fogadó órák
Oktató:Email:Nap:Időpont:
Dr. Mezősi Gábor Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.   emailben egyeztetett időpontban igény szerint (contact via email)
Dr. Rakonczai János j.rakonczai@geo.u-szeged.hu   emailben egyeztetett időpontban igény szerint (contact via email)
Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea farsang@geo.u-szeged.hu csütörtök 10.00-11.00
Dr. Kiss Tímea kisstimi@geo.u-szeged.hu kedd / szerda 9.00-9.45 /
15.00-16.00
Dr. Kovács Ferenc kovacsf@geo.u-szeged.hu csütörtök 13.00-15.00
Dr. Szatmári József szatmari@geo.u-szeged.hu szerda 11.00-12.00
Dr. Sipos György gysipos@geo.u-szeged.hu   emailben egyeztetett időpontban igény szerint (contact via email)
Dr. Barta Károly barta@geo.u-szeged.hu hétfő 10.00-11.00
Dr. Tobak Zalán tobak@geo.u-szeged.hu   emailben egyeztetett időpontban igény szerint (contact via email)
Dr. Van Leeuwen Boudewijn leeuwen@geo.u-szeged.hu   emailben egyeztetett időpontban igény szerint (contact via email)
Dr. Szilassi Péter toto@geo.u-szeged.hu   emailben egyeztetett időpontban igény szerint (contact via email)
Dr. Mucsi László mucsi@geo.u-szeged.hu   emailben egyeztetett időpontban igény szerint (contact via email)
Dr. Ladányi Zsuzsanna ladanyi@geo.u-szeged.hu    
Dr. Blanka-Végi Viktória blankav@geo.u-szeged.hu  
BSc projekt- és szakdolgozat témák, MSc diplomamunka témák:
KonzulensTémakör
Boudewijn van Leeuwen (Illegális) objektumok detektálása Google Earth adatok felhasználásával
  Árvízmodellezés térinformatikai eszközökkel
  Belvíz elemzés Sentinel 2B műholdképek alapján
  Domborzat modellezés SRTM, EU-DEM, EURO-MAPS 3D és WorldDEM alapján
  EUMETCAST Műhold vevő rendszer
  Landsat 8 és Sentinel 2b összehasonlítása
  MODIS felszínhőmérséklet adat validációja Magyarországon
  Neurális hálózatok ENVI-ben
  Az ANN modellezés összehasonlítása ArcGIS, Idrisi és ENVI-ben
  Cellular automata (Sejtautomaták)
  Mennyire hasonló két térkép?
  Sentinel 2 NDVI számítása és validalása más NDVI termékek alapján
Dr. Barta Károly Hidrológiai vizsgálatok: felszíni és felszín alatti vizek
  Karsztmorfológia és karszthidrológia (Mecsek, Aggtelek)
  Talajtani témák: környezeti problémák, talajosztályozási kérdések
Dr. Farsang Andrea Egy városi település háttérszennyezettségének vizsgálata: ülepedő por, biológiai indikátorok, vagy talajtani indikátorok segítségével.
  Talajművelés hatása a talaj szerkezeti állapotára. Szerkezetromlás és talajtömörödés, mint termőtalajaink legjellemzőbb talajdegradációja.
  Kiválasztott területen a talaj szerkezeti állapotának jellemzése (Kacsinszkij-féle diszperzitás faktor).
  A talajok fizikai tulajdonságai: konzisztencia határok (folyási határ, plasztikussági index és zsugorodási határ) meghatározása és gyakorlati jelentőségük.
  A belvizek kialakulásának talajtani okai (talaj felmérése és vizsgálata rendszeresen belvíz járta területen).
  Tetszőlegesen kiválasztott területen a talaj környezeti pufferkapacitásának vizsgálata.
  Talajdegradációs folyamatok komplex térképezése tetszőlegesen választott területen (erózió, tömörödés, defláció, savanyodás, szennyeződés stb. ….).
  „Talajok vörös könyve” – tetszőlegesen kiválasztott mintaterületen a védelemre érdemes talajszelvények feltárása, dokumentálása, természetességi fokának megállapítása
  Az „ex situ” talajmegőrzés és bemutatás módszere: talajmonolitok készítésének módszertana, jellemző magyarországi talajtípusokból talajmonolitok készítése és leírása.
  Talajok nehézfém szennyezettségének kezelési lehetőségei fitoremediáció, fitostabilizáció.
  Az aktualizmus megjelenése és szerepe a földrajz órán.
  Kreatív földrajz óra: Interaktív „játékok” a földrajzórán (szimulációs és szerepjátékok)
  Képességfejlesztés a földrajz órán: lehetőségek <-> gyakorlat. (Felmérés iskolákban…)
  Interakció a földrajzórán: felmérés általános és középiskolai osztályokban a tanulók órai munkáltatásának arányairól.
  A talajtani és talajföldrajzi ismeretek megjelenési lehetőségei az általános és középiskolai földrajzoktatásban.
Dr. Kiss Tímea Extrém szélesemények és árvizek előfordulása és következményei - írott források alapján
  Klímaváltozás hátására bekövetkező lefolyás változás modellezése a Tiszán vagy valamelyik mellékfolyóján: felkészülés a szárazodásra..
  Ártéri feltöltődés vizsgálata (ha lesz tavasszal árvíz)
  A hullámterek területhasználataának alakulása térben és időben a Tisza bagy a Maros határszakaszai mentén
  Partpusztulás vizsgálata a vízi turizmus hatására (motorcsónakázáás, jet-ski, horgászat)
  A Körös-Tisza által határolt területet  (Nagykunság déli részének) behálózó medrek jellegzetességei, koruk és ártéri szigetei
  A Közép- vagy a Felső-Tisza egy szakaszán a meder horizontális és vertikális paramétereinek alakulása
  A Körös-vidék elhagyott medrei és a medrek kora.
  Szigetek és zátonyok fejlődése a Dráván vagy a Maroson
  Völgyzárógátak elhelyezkedése a Maros vagy a Felső-Tisza vízgyűjtőjén
  Potenciális környezeti veszélyforrások a Maros vízgyűjtőjén (bányák, kommunális és ipari szennyezések)
  Ártézi kutak vízhozamának alakulása (Mindszenten) és a felszín alatti vizek védelme
  Jégjárás vizsgálata a Tiszán és mellékfolyóin
  Homokbuckák belső szerkezetének vizsgálata radarral (Duna-Tisza közi és nyírségi buckák összehasonlítása)
  Heves árvizekethez köthető dombvidéki árkos erózió révén kierodálódott anyagmennyiség mérése és sorsának követés
Dr. Kovács Ferenc Aszály és aszályérzékenység térképezése különböző adatok alapján
  Belvízi elöntés térképezése különböző adatok alapján
  Domborzati felmérések az Alföldön nagy méretarányú terepi mérések alapján
  Monitoring vizsgálatok erdő-, gyep/rét/legelő- és városi területeken távérzékelési módszerekkel
  Területhasználati adatok és értékelésük
Dr. Mucsi László Felszíni, felszín alatti karsztos formák vizsgálata
  Tájhasználat változás értékelése geoinformatikai módszerekkel
  Városi felszínborítás és területhasználat vizsgálata távérzékeléses módszerekkel
Dr. Sipos György Lumineszcens kormeghatározás a földtudományokban
  Holocén homokmozgási periódusok magyarországi hordalékkúpokon
  Holocén ártérfeltöltődés vizsgálata a Tisza, illetve a Maros mentén
  Elhagyott medrek korának meghatározása a Maros hordalékkúpon
  Kísérletek földpát ásványok OSL mérésével kapcsolatban
  A lumineszcens kormeghatározás archeometriai alkalmazásai
  Hordalékegyenleg változásának vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán
  Vízfelszín alatti zátonyfejlődés vizsgálata
  Part- és/vagy szigetfejlődés a Maros magyarországi szakaszán
  Természetes és antropogén uszadékok mennyiségének vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán
Dr. Szatmári József Felszínmodell előállítása Szeged belterületére sztereo-fotogrammetria módszerrel
  UAV felvételek felhasználási lehetőségei térbeli adatnyerésre
  Szimulációs algoritmus létrehozása:Földrajzi folyamatok modellezése és szimulációja GIS (pl. ArcGis ModelBuilder), és/vagy matematikai szimulációs programokkal (PowerSim, Simile, Matlab...)
  Alkalmazások előállítása és földrajzi-környezeti feladatok megoldása, az eredmények bemutatása webtérképen, valamint mobil  eszközök felületein.
  Környezeti veszélyek vizsgálata távérzékeléssel
  Körösér TK (Homokhát, Mórahalom környéke) légifelvételezésének feldolgozása
  Bajai földikutya rezervátum természetvédelmi terület domborzati kiértékelése
Dr. Szilassi Péter Szabad felhasználású szoftverek alkalmazási lehetőségei a földrajz tanításában
  Számítástecnika eszközök, módszerek földrajzórai felhasználásának vizsgálata
  Felszínborítás mintázatok ökológiai jelentőségének vizsgálata térinformatikai módszerekkel
  Felszínborítás mintázatok változásainak elemzése városkörnyéki területeken
  Inváziós növényfajok térbeli terjedésének modellezése
  Azonos területekről készült eltérő léptékű felszínborítás térképek tájmetriai mutatókkal történő összehasonlító elemzése térinformatikai módszerekkel
  Tájkarakter típusok azonosítása és lehatárolása geoinformatikai módszerekkel
Prof. Dr. Mezősi Gábor A határok kérdése a természetföldrajzban
  Kétszáz éves terv - a Duna-Tisza-csatorna
Tobak Zalán Hiperspektárlis adatok feldolgozása és alkalmazási lehetőségeik
  Kisformátumú légifelvételek feldolgozása és alkalmazási lehetőségei
  Szabad felhasználású és nyílt forrású térinformatikai szoftverek
  Térbeli adatok tárolása nyílt forrású adatbázisokban (PostgreSQL, MySQL)
  Térbeli adatok webes publikálásának lehetőségei
Dr. Ladányi Zsuzsanna Aszály vegetációra gyakorolt hatásainak vizsgálata
  Táj- és tájhasználat változás vizsgálata
  Környezetállapot és kockázat-értékelés

 

Hasznos Linkek:

 

Intézeti ETR referens:

Kiss Attila

ügyvivő szakértő

Telefonszám: +36 62 343 339  

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

 

 

Keresés az oldalon

Bejelentkezés

Go to top