Hallgatóink eredményei

 

XXXII. OTDK 2015

 Hallgató neveDolgozat címeSzekcióTémavezető(k), Oktató(k) neve
I. helyezett(ek):  Horváth Roland Az Alsó-Tisza mederdinamikájának alakulása. Folyóvízi felszínformálás Dr. Kiss Tímea
Liska Csilla Mariann Hiperspektrális felvételek és laboratóriumi mérések alkalmazása városi felszínek nagy méretarányú térképezésére. Geoinformatika és távérzékelés Dr. Mucsi László
II. helyezett(ek):  Balogh Márton Kanyarulatfejlődés összehasonlító vizsgálata a Dráván és a Hernádon. Folyóvízi felszínformálás Dr. Kiss Tímea
Fehérváry István Egy esetleges gátszakadás hidrológiai és környezeti hatásainak vizsgálata az Alsó-Tiszán. Hidrológia és vízminőség elemzés Dr. Kiss Tímea
Különdíjasok, dicséretben részesítettek:    Hajdu István Zoltán Különböző jellegű szabályozásokra adott folyóvízi válasz vizsgálata a Felső-Tisza ukrán-magyar szakaszán. Folyóvízi felszínformálás Dr. Kiss Tímea
Gulácsi András Az aszályosság vizsgálata MODIS műholdképekből számított spektrális indexekkel Magyarországon. Geoinformatika és távérzékelés Dr. Kovács Ferenc
Csikós Nándor Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján. Fenntartható energetika Dr. Szilassi Péter
Végh Zsuzsanna Árvizek okozta ártérfeltöltődés vizsgálata az Alsó-Tisza középső szakaszán. Földfelszínalaktan Dr. Kiss Tímea

XXXI. OTDK 2013

 Hallgató neveDolgozat címeSzekcióTémavezető(k), Oktató(k) neve
I. helyezett(ek):  Tóth Orsolya A TL és OSL módszerek tesztelése régészetileg pontosan datálható téglamintákon. Alkalmazott földtudomány Dr. Sipos György
Nagy Zoltán Recens folyóbevágódások kimutatása a Maroson. Geomorfológia Dr. Kiss Tímea
Király Dániel Szétkapcsoló elemek vizsgálata a Tetves-patak vízgyűjtő területén. Tájföldrajz Dr. Kiss Tímea
II. helyezett(ek):  Juhos Tamás Meder- és zátonyformálódás a Tisza és a Körös torkolati szakaszán. Geomorfológia Dr. Kiss Tímea
Fábián Eszter A biomassza produkció és egyes környezeti tényezők közötti kapcsolat vizsgálata hazai erdőfoltokon. Távérzékelés és térképészet Dr. Ladányi Zsuzsanna, Dr. Rakonczai János
Právetz Tamás Hordalékegyenleg vizsgálat hidromorfológiai felmérések segítségével a Maros magyarországi és romániai szakaszán. Geomorfológia Dr. Sipos György
Különdíjasok, dicséretben részesítettek:    Barta Tímea Rendszerváltás utáni tájszerkezeti változások elemzése a Dél-Kelet-Alföldön. Távérzékelés és térképészet Dr. Mucsi László

XXX. OTDK 2011

 Hallgató neveDolgozat címeTémavezető(k), Oktató(k) neve
I. helyezett(ek):  Csendes Bálint Belvíztérképezés szubpixelalapú osztályozással, Landsat 7 ETM+ műholdfelvételek alapján. Henits László, Dr. Mucsi László
II. helyezett(ek):  Györgyövics Katalin Negyedidőszaki homokmozgások vizsgálata Belső-Somogyban. Dr. Kiss Tímea, Dr. Sipos György
Andrási Gábor Fenékhordalék szemcseösszetételének alakulása a Dráván. Dr. Kiss Tímea
III. helyezett(ek):  Nagy Zoltán Alacsony ártér kialakulásának vizsgálata a Maroson. Dr. Kiss Tímea
Nagy Dóra A Maros hordalékkúp paleomedreink morfometriai vizsgálata térinformatikai módszerekkel. Dr. Sipos György
Különdíjasok, dicséretben részesítettek:        Csendes Bálint    Dr. Mucsi László, Henits László
Hernesz Péter   Dr. Kiss Tímea
Nagy Zoltán   Dr. Kiss Tímea
Andrási Gábor   Dr. Kiss Tímea
Katona Ágnes   Dr. Farsang Andrea, Dr. Volker Albrecht

XXIX. OTDK 2009

 Hallgató neveDolgozat címeSzekcióTémavezető(k), Oktató(k) neve
I. helyezett(ek):  Benyhe Balázs Kisléptékű domborzati elemek és belvízi elöntés kapcsolatának vizsgálata egy mindszenti mintaterületen. Hidrogeológia-hidrológia Dr. Kiss Tímea
Csernus-Molnár Ildikó 18. század végi hőmérséklet- és légnyomásmérések és napi csapadék-megfigyelések: Temesvári méréssorozat (1780-1803) és összevetése más magyarországi adatsorokkal. Tudománytörténet Dr. Kiss Andrea
Pócsik Edit Tájesztétika és tájmenedzsment kapcsolata – eltérő adottságú területek „eladása” képeslapokon. Turizmusföldrajz Dr. Kiss Andrea, Dr. Karancsi Zoltán
Sümeghy Borbála Alice A Száraz-ér egy szakaszán az ártér helyreállításának lehetősége Geomorfológia Dr. Kiss Tímea
II. helyezett(ek):  Henits László A beépítettség mennyiségi és minőségi paramétereinek vizsgálata távérzékeléses módszerekkel Szeged példáján. Geoinformatika Dr. Mucsi László
Hernesz Péter A Dráva Bélavár és Barcs közötti szakaszának mederváltozásai a keresztszelvények vizsgálata alapján. Hidrogeológia-hidrológia Dr. Kiss Tímea
Kovács Etelka A marosi halakban mért nehézfémek felhalmozódásának vizsgálata. Környezettudomány Dr. Kiss Tímea
III. helyezett(ek): Gál Norbert A termőföld végleges, más célú hasznosítása – tendenciák, talajtani vonatkozások. Környezettudomány Dr. Farsang Andrea
Madarász Anett Padkás erózió vizsgálata a geoinformatikai módszerekkel Miklapusztán. Geomorfológia Dr. Kovács Ferenc
Különdíjasok, dicséretben részesítettek: Dolleschall János A felszínborítási térképezés új módszerének kidolgozása. Geoinformatika Dr. Szatmári József
Fejes Ildikó Szeged város talajvíz-szennyezettsége és humán-egészségügyi kockázatai. Környezettudomány Dr. Farsang Andrea
Kovács Etelka A marosi halakban mért nehézfémek felhalmozódásának vizsgálata. Környezettudomány Dr. Kiss Tímea
Szántó Gábor Szegedi balesetek térbeli elterjedésének elemzése térinformatikai módszerekkel. Általános társadalomföldrajz van Leeuwen, Boudewijn

XXVIII. OTDK 2007

 Hallgató(k) neveDolgozat címeTémavezető(k), Oktató(k) neve
I. helyezett(ek):  Balog Kitti   Dr. Farsang Andrea
Kocsis Mihály   Dr. Farsang Andrea
Tamás Margit, Vavra Áron   Dr. Farsang Andrea
Barna Gyöngyi, Kristóf Teodóra   Dr. Rakonczai János, Dr. Barta Károly

XXVII. OTDK 2005

 Hallgató neveDolgozat címeTémavezető(k), Oktató(k) neve
II. helyezett(ek):  Nyári Diána   Dr. Kiss Tímea
Különdíjasok, dicséretben részesítettek: Sándor Andrea   Dr. Kiss Tímea
Blanka Viktória   Dr. Kiss Tímea

XXVI. OTDK 2003

 Hallgató neveDolgozat címeTémavezető(k), Oktató(k) neve
I. helyezett(ek):  Sipos György   Dr. Kiss Tímea
II. helyezett(ek):  Oroszi Viktor György   Dr. Kiss Tímea

XXV. OTDK 2001

 Hallgató neveDolgozat címeTémavezető(k), Oktató(k) neve
I. helyezett(ek):  Fiala Károly   Dr. Kiss Tímea
II. helyezett(ek):  Kovács Ferenc   Dr. Rakonczai János
Sipos György   Dr. Kiss Tímea
Vincze Judit   Dr. Farsang Andrea

OFKD 2016

 Hallgató neveDolgozat címeTémavezető(k), Oktató(k) neve
I. helyezett(ek):  Liska Csilla   Dr. Mucsi László
II. helyezett(ek):  Csikós Nándor  A felszínborítás és a tájmintázat, valamint a mezei pacsirta (Alauda arvensis) denzitás és frekvencia viszonyai közti kapcsolat statisztikai vizsgálata Dr. Szilassi Péter

OFKD 2014

 Hallgató neveDolgozat címeTémavezető(k), Oktató(k) neve
II. helyezett(ek):  Gulyás Dániel   Dr. Farsang Andrea

OFKD 2010

 Hallgató neveDolgozat címeSzekcióTémavezető(k), Oktató(k) neve
I. helyezett(ek):  Gál Norbert   Talajtan Dr. Farsang Andrea
III. helyezett(ek):  Fejes Ildikó   Környezetállapot értékelés Dr. Farsang Andrea
Szolnoki Zsuzsanna   Települési környezet Dr. Farsang Andrea

OFKD 2004

 Hallgató neveDolgozat címeTémavezető(k), Oktató(k) neve
Különdíjasok, dicséretben részesítettek: Sándor Andrea   Dr. Kiss Tímea
Puskás Irén   Dr. Farsang Andrea

Keresés az oldalon

Bejelentkezés

Go to top