Felvételizőknek

 
Miért tanulj nálunk?
 

Karrierlehetőségek

Táj és környezet területen végzők leginkább a közigazgatás (települési és megyei önkormányzatok, környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti park igazgatóságok, vízügyi igazgatóságok), illetve környezetvédelmi tevékenységet folytató vállalkozásoknál tudnak elhelyezkedni.
A geoinformatika területén végzetteknek kitűnő eséllyel helyezkedhetnek el a közigazgatás és az üzleti szféra területén – itthon és külföldön egyaránt. A képzés eredményességét jelzi, hogy a ve¬zető hazai térinformatikai rendszerházak munkatársai között megtalálhatók volt diákjaink.

 foldrajz tanar  talajtanos  laborans  geoinformatikus  vizugyes

 

orszag  benyhe

 

Miért SZEGED?

Szakajánló
Iránytű tanári szakokra felvételizőknek
Egyetemi felvételi tájékoztató

Szegedi Tudományegyetem - Felvételi információk

 

Földrajz BSc

 • Képz. szint: Alapképzés
 • Fin. forma: Állami ösztöndíjas
 • Ez a szak önköltséges formában is indul.
 • Képzési idő (félév): 6

A szak leírása

 

Felvételi információk:

A Felvételi pontok számításáról, Érettségi követelményekről, Csatolandó dokumentumokról részletes információk a www.felvi.hu weboldalon.

 

Geográfus MSc

 • Képz. szint: Mesterképzés
 • Munkarend.: Nappali
 • Fin. forma: Állami ösztöndíjas
 • Ez a szak önköltséges formában is indul.
 • Képzési idő (félév): 4

A szak leírása

 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

1. Előfeltételek nélkül figyelembe veendő alapképzési szakok:

 • Földrajzi alapképzési szak (Földrajz BSc)

2. Előfeltételekkel a szabályozásban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:

 •  természettudomány képzési területről: a földtudományi, a környezettan,
 • a műszaki képzési területről: a műszaki földtudományi, a környezetmérnöki
 • az agrár képzési területről: a földmérő és földrendező mérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki,
 • a gazdaságtudományok képzési területről: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak.

3. A meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

 • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 65 kredit, amelyből:
 • természettudományos ismeretek [matematika, geomatematika, fizika, kémia, biológia (ökológia), geodézia] területéről 10 kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek, szociológia, menedzsment, európai uniós ismeretek) területéről 10 kredit;
 • szakmai ismeretek [geomorfológia, hidrogeográfia, biogeográfia, talajföldrajz, népesség- és településföldrajz, általános gazdasági földrajz, regionális földrajz (Európa, Magyarország), geoinformatika] területéről 45 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 45 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Pontszámítás:

 • felvételi elbeszélgetés: 40 pont
 • oklevélátlag alapján: 40 pont

Többletpontok minden szak esetében: maximum 20 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
 • fogyatékosság: 10 pont
 • gyermekgondozás: 10 pont
 • hátrányos helyzet: 10 pont
 • 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont
 • 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 10 pont
 • intézményi TDK 1-3. hely: 10 pont
 • külföldi részképzés: 10 pont
 • Országos TDK 1-3. hely: 10 pont
 • szakmai publikáció: 10 pont

 

Doktori képzés

A Szegedi Tudományegyetemen nappali tagozatos, teljes idejű doktori képzésre lehet jelentkezni. 2016 szeptemberétől a képzés 2+2 éves.

Jelentkezni a doktori iskola által meghirdetett kutatási témákra lehet május 15-ig, keresztfélévben december 31-ig. Az elektronikus jelentkezés a határidő előtt egy hónappal kezdődhet meg.

 • A jelentkezés feltételei:
 • mesterszintű diploma vagy utolsó éves mesterszakos/osztatlan képzéses hallgatói státusz
 • „C” típusú középfokú államilag elismert – középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga
 • A 2001. évi LXII. törvény (Kedvezménytörvény) hatálya alá tartozó (horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai) magyar személyek azonos feltétellel vehetnek részt a doktori felvételi eljárásban, így magyar állami ösztöndíjat is kaphatnak, ha elérik a ponthatárt. A Szabályzat IV. fejezetének 25. pontja értelmében az EU polgárait a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg.
 • Felvételi vizsga

A jelentkezők a felvételi vizsga időpontjáról júniusban kapnak értesítést.

A felvételiző pontokat kap

 • a diplomája érdemjegye alapján,
 • az eddigi tudományos eredményeire (például tudományos diákköri eredmények, közlésre elfogadott publikációk),
 • a szóbeli felvételi vizsgára (aminek fő célja a szakmai tájékozottság, a doktori tevékenységre vonatkozó tevek és a nyelvtudás megismerése).

Többletpontok kaphatók megadott további idegen nyelvek ismeretére.

Jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatos további információk elérhetők:
az SZTE Doktori Intézet honlapján, valamint a Földtudományok Doktori Iskola és a Környezettudományi Doktori Iskola honlapján

 

 

Keresés az oldalon

Bejelentkezés

Go to top