Doktori képzés

 

A mesterképzés elvégzése után lehetőség van tovább folytatni a tanulmányokat, elmélyíteni a kutatómunkát, és a Földtudományok, valamint a Környezettudományok Doktori Iskola keretében bekapcsolódni a doktori (PhD) képzésbe. A négy éves képzés a tudományos fokozat megszerzésére készít fel. A Földtudományi és a Környezettudományi

Doktori Iskolában számos különböző képzési programra jelentkezhetnek a hallgatók. A Földrajzi és Földtudományi Intézet kutatási aktivitása országosan és nemzetközi szinten egyaránt elismert szakmai múlttal rendelkező kutatás-fejlesztést folytató szakmai műhelyekhez kapcsolódik. Minden kutatócsoport mögött számos kutatási projekt áll.

Általános információ a doktori képzésről

 

Földtudományok Doktori Iskola

 A Doktori Iskola oktatási tevékenységében Tanszékünk a következő alprogramokhoz kapcsolódik: Geomorfológia és Geoökológia.

Főbb témák

OktatóTéma megnevezése
Barta Károly Antropogén tevékenységek hidrológiai és talajtani hatásai
  Talajerózió
Farsang Andrea Talajaink környezeti érzékenysége
  Talaj tápanyag tartalmának térbeli változása
  Általános és középiskolás tanulók földrajz tantárgyhoz köthető tévképzetei
Kiss Tímea Valamely alföldi táj késő pleisztocén-holocén felszínfejlődése
  Meder és ártér kapcsolatának vizsgálata
  Késő-pleisztocén és holocén homokmozgások vizsgálata
  Antropogén hatásra módosuló vízjárás és fluviális folyamatok
Kovács Ferenc Tájváltozás értékelése térinformatikai módszerekkel
  Térinformatika a katasztrófamenedzsmentben
Mezősi Gábor A természeti környezet veszélyeinek és kockázatainak elemzése
  Tájmetria
  A szél és talajerózió modellezése
Mucsi László Távérzékelt adatok feldolgozása geoinformatikai módszerekkel
Rakonczai János A hidrogeográfia aktuális problémái hazánkban
  A globális környezeti változások hazai következményei
Sipos György Mederdinamika
  Archeometria, geoarcheológia
  Hordalékkúpok fejlődésének vizsgálata
Szatmári József A Digitális Domborzatmodellezés földtudományi alkalmazásai
  Környezeti veszélyek modellezése geoinformatikai módszerekkel
Szilassi Péter Fenntartható mezőgazdasági területhasználat tervezését megalapozó tájföldrajzi kutatások
Tobak Zalán Távérzékelési és térinformatikai módszerek földrajzi alkalmazásai városi környezetben
Van Leeuwen Boudewijn Heti belvíz monitoring aktív és passzív távérzékelési adatok alapján

 A Földtudományok Doktori Iskoláról bővebb információ ITT érhető el.

Környezettudományi Doktori Iskola

A Tanszékünkhöz a következő kutatási programhoz kapcsolódik: Környezeti geográfia

Jelenlegi PhD hallgatók
Hallgató: Témavezető(k):E-mail:
Haitham Abdelkareem Al Adaileh Dr. Barta Károly Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Amissah, Gabriel Jonathan Dr. Kiss Tímea, Dr. Sipos György Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Balogh Márton Dr. Kiss Tímea Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Gulácsi András    
Hambek-Oláh Beáta Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea, Dr. Dombos Miklós (MTA ATK TAKI) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hammad, Muhannad    
Hussein, Shwan Othman Dr. Kovács Ferenc, Dr. Tobak Zalán Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Liska Csilla Mariann Dr. Mucsi László Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Nagy Judit Dr. Kiss Tímea  
Novák Zsolt Dr. Boudewijn van Leeuwen, Dr. Szatmári József Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Pécsi Eszter Dr. Barta Károly Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 

A Földtudományok Doktori Iskola védett hallgatói

Hallgató:Témavezető(k):Védés éve:Disszertáció címe:
 Andrási Gábor Dr. Kiss Tímea 2016 A Dráva horvát-magyar szakaszán a vízjárás és a mederdinamika vizsgálata
 Hernesz Péter Dr. Kiss Tímea 2015 Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén
 Fejes Ildikó Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea 2015   A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján
 Katona Orsolya Dr. Sipos György 2014 Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén
 Korany Abdelraof Abdelaal Ahmed Dr. Szilassi Péter, Dr. Jordán Győző 2014 Environmental modelling and spatial landscape analysis for the contamination risk assessment of sensitive areas
 Sümeghy Borbála Alice Dr. Kiss Tímea 2014 A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója
 Tobak Zalán Dr. Mucsi László 2013 A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával
 Mészáros Minucsér Dr. Mucsi László 2013 Spatial analysis of geohazard on the Fruška Gora mountain (A geohazard térinformatikai elemzése a Fruška Gora hegységen)
 Benyhe Balázs Dr. Kiss Tímea 2013 Agrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területeken
 Bata Teodóra Dr. Mezősi Gábor 2013 A közepes méretarányú tájökológiai egységek határainak matematikai-statisztikai alapú vizsgálata
 Henits László Dr. Mucsi László 2013 Szubpixel-alapú osztályozás alkalmazása a városi felszínborítás és területhasználat elemzésében
 Boudewijn Van Leeuwen Dr. Szatmári József 2012 Artifical neural networks and geographic information systems for inland excess water classification
 Illésné Sándor Andrea Dr. Kiss Tímea 2012 A hullámtér-feltöltődés folyamatának vizsgálata a Tisza középső és alsó szakaszán
 Bezdán Mária Dr. Rakonczai János 2011 A szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon
 Balog Kitti Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea 2011 A használt héviz szikkadás hatásai a talaj-talajvíz rendszerre, különös tekintettel a szikesedés részfolyamataira
 Blanka Viktória Dr. Kiss Tímea 2010 Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében
 Kitka Gergely Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea 2010 Az Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésében
 Oroszi Viktor Dr. Kiss Tímea 2009 Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán
 Bódis Katalin Dr. Mezősi Gábor 2009 Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben
 Molnár Attila Dr. Mezősi Gábor 2008 Magyarország szőlő ültetvénystatisztikai műszaki térinformatikai rendszerének fejlesztése
 Kovács Ferenc Dr. Rakonczai János 2007 Tájváltozások értékelése geoinformatikai módszerekkel a Duna-Tisza közén, különös tekintettel a szárazodás problémájára
 Sipos György Dr. Kiss Tímea 2007 A meder dinamikájának vizsgálata a Maros Magyarországi szakaszánTémavezető: Kiss Tímea
 Szatmári József Dr. Mezősi Gábor, Dr. Mucsi László 2007 Geoinformatikai módszerek és folyamatmodellek alkalmazása a széleróziós vizsgálatokban
 Péti Márton Dr. Rakonczai János, Dr. Mezősi Gábor 2006 A fenntarthatóság elvére épülő területi tervezés
 Kozák Péter Dr. Rakonczai János 2006 A belvízjárás összefüggéseinek vizsgálata az Alföld délkeleti részén a vízgazdálkodás európai elvárásainak tükrében
 Barta Károly Dr. Mezősi Gábor 2004 A talajerózió modellezése a Velencei-hegység D-i részén
 Divéky Erika Dr. Mezősi Gábor 2004 Felszínközeli ózon mérése és vizsgálata Magyarországon
 Szilassi Péter Dr. Mezősi Gábor 2004 Rekreációs és mezőgazdasági szempontú tájértékelés a Káli-medencében
 Karancsi Zoltán Dr. Mezősi Gábor 2002 Természetes és antropogén eredetű környezetváltozás a Medves-térségterületén
 Burján Balázs Dr. Mezősi Gábor 2002 A Pesti-síkság fiatal-harmadidőszaki és negyedidőszaki kavicsképződményeinek összehasonlító vizsgálata

 

A Környezettudományi Doktori Iskola védett hallgatói
Hallgató:Témavezető(k):Védés éve:Disszertáció címe:
 Szolnoki Zsuzsanna Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea 2014 Nehézfémek környezeti viselkedése antropogén hatásokra módosult kerti talajokban, Szeged példáján
 Ladányi Zsuzsanna Dr. Rakonczai János 2011 Tájváltozások értékelése a Duna-Tisza közi homokhátság egy környezet- és klímaérzékeny kistáján, az Illancson
 Puskás Irén Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea 2008 Városaink talajai: a szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása

Keresés az oldalon

Bejelentkezés

Go to top