Projektek

 

futumar logo

FUTUMAR HURO/0901/266/2.2.2 A Maros folyó múltja, jelene és jövője
Partnerek:

Szegedi Tudományegyetem - Vezető partner

Temesvári Tudományegyetem - Projekt partner

Időtartam: 2011.04.01. - 2012.09.30.
futumar1    futumar2
   
  meriexwa logo
MERIEXWA HUSRB/1002/121/088  Belvízi monitoring, menedzsment és kockázatértékelés a Délkelet-Alföldön és Észak-Szerbiában (Távérzékelési és térinformatikai módszerek alkalmazásával)
 Partnerek:

 Szegedi Tudományegyetem - Vezető partner

Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kar - Projekt partner

Újvidéki Egyetem Műszaki Kar) - Projekt partner

 Időtartam:  
   
A belvíz jelenleg környezeti veszélyforrás Magyarországon, kezelése komoly problémát jelent, különösen Csongrád megyében, illetve Szerbia északi felében, Vajdaság Autonóm Tartományban. A projekt négy, egymáshoz kapcsolódó kérdésre keres megoldást. Elsőként a talajvíz helyzetének monitorozását valósítjuk meg megfigyelő kúthálózat kiépítésével. Megvizsgáljuk a különböző típusú belvizek kialakulását a határon átnyúló mintaterületen. A kutatás kulcspontjai a geomorfológiai környezet és a területen folyó mezőgazdasági tevékenység kapcsolata a feláramló belvizekre vonatkozóan, illetve a talaj áteresztőképessége és a domborzat összegyülekezési belvizekre gyakorolt hatásának azonosítása. Olyan módszertant dolgozunk ki, mellyel különböző forrásból származó, távérzékelt adatokon alapuló, nagy pontosságú elöntési térképek készíthetők. Kiértékelésre kerül a csatornahálózat vízelvezetési kapacitása, valamint ennek a szakembereket és a gazdákat érintő következményei.
 
meriexwa1    meriexwa2
   
wahastrat logo
WAHASTRAT HUSRB/1203/121/130 Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban
Partnerek:

Szegedi Tudományegyetem - Vezető partner

Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kar - Projekt partner

Újvidéki Egyetem Műszaki Kar) - Projekt partner

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Időtartam: 2013.02.01. - 2014.07.31.
   

A klímaváltozással kapcsolatos veszélyek közül különösen fontos Magyarországon és Szerbiában a vízhiány és az aszály vizsgálata, hiszen az egyre gyakoribbá váló éghajlati szélsőségek miatt a jövőben a vízgazdálkodás tervezése a jelenleginél sokkal komplexebb megközelítést igényel: a megelőzésre és felkészülésre kell helyezni a hangsúlyt. A fenntartható vízgazdálkodás megvalósítása kiemelten fontos a régióban.
A projekt célja a vízhiány mértékének becslése és a fenntartható/alkalmazkodó vízgazdálkodás lehetőségeinek vizsgálata. A projekt tevékenységei a vízhiányhoz kapcsolódó környezeti konfliktusok feltárásától kiindulva, regionális és lokális szintű vizsgálatok alapján, alkalmazkodási stratégiák kidolgozásához ad szakmai hátteret. Továbbá fontos cél a társadalom és a döntéshozók figyelmének felhívása, hogy meg tudjuk őrizni a jövőben is a legfontosabb természeti kincsünket, a vizet.

 
wahastrat1    wahastrat2    wahastrat
   
envi logo
EnviArch HURO/1101/126/2.2.1 Komplex geokronológiai laboratórium és geofizikai eszközpark létesítése örökségvédelmi és környezeti kutatások támogatásához
Partnerek:

Szegedi Tudományegyetem - Vezető partner

Temesvári Tudományegyetem - Projekt partner

Időtartam:  
   

A projekt fő célja egy olyan kutatási infrastruktúra létrehozása volt, amely számos, elsősorban örökségvédelmi és környezeti/földtudományi célzatú sekélygeofizikai és geokronológiai kutatás hátterét teremti meg. A fejlesztés keretében kialakított geokronológia laboratóriumnak a Szegedi Tudományegyetem, a geofizikai eszközparknak a Temesvári Nyugati Egyetem (Universitatea de Vest din Timisoara) ad otthont. A beszerzett és üzembe helyezett komplex infrastruktúra Európai összehasonlításban is jelentősnek minősül.
A geokronológiai és geofizikai vizsgálatok alkalmazása a környezeti és örökségvédelmi jellegű vizsgálatok során egyre elterjedtebb. Régiónkban is növekvő igény mutatkozik ezen modern technológiák sokrétű felhasználására, hiszen a régészeti feltárásokra egyre kevesebb idő jut, így a gyors felderítés és lelőhely-lehatárolás jelentősége egyre nagyobb. Mindemellett a geokronológiai és geofizikai vizsgálatok a földtudományok szempontjából is egyedülálló kutatások megalapozását teszik lehetővé.

 
envi1    envi2    envi3
   

Keresés az oldalon

Bejelentkezés

Go to top