Együttműködések

 

Újvidéki Egyetem, Szerbia

Kutatási témák:

Az Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai, valamint Műszaki Karával több éve folytatunk közös kutatásokat, három fő témakörben. A kutatások egyik területe a belvizek kialakulását befolyásoló tényezők, a belvíz elöntés monitorozási és a kockázatértékelés lehetőségeinek fejlesztése elsősorban távérzékelési és térinformatikai módszerek alkalmazásával. Közös kutatásaink másik területe a vízhiány és az aszály vizsgálata. A kutatás kiterjed a vízhiány mértékének becslésére, a vízhiányhoz kapcsolódó környezeti konfliktusok feltárására, a vízkészletek fenntartható/alkalmazkodó használatának vizsgálatára.

Delibláti homokvidék morfológiájának és formálódási időszakának vizsgálata.

Sikeres projektek:

 • Belvízi monitoring, menedzsment és kockázatértékelés a Délkelet-Alföldön és Észak-Szerbiában (Távérzékelési és térinformatikai módszerek alkalmazásával) (2012-2014)
 • MERIEXWA HUSRB/1002/121/088
 • Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban (2013-2014)
 • WAHASTRAT HUSRB/1203/121/130

Publikációk:

 • Mezősi G., Blanka V., Ladányi Zs., Bata T., Urdea P., Frank A., Meyer B. C. 2016. Expected Mid- and long-term changes in drought hazard for the South-Eastern Carpathian Basin. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 11/2, 355 – 366.
 • Sipos Gy., Markovic S., Tóth Ó., Gavrilov M., Balla A., Kiss T., Urdea P., Meszaros M. 2016 Assessing the morphological characteristics and formation time of the Deliblato Sands, Serbia. GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 18, EGU2016-13752, és poszter
 • Blanka V., Ladányi Zs. (szerk.) 2014. Aszály és vízgazdálkodás a Dél-Alföldön és a Vajdaságban / Suša i upravljanje vodama u južnoj mađarskoj ravnici i Vojvodini / Drought and Water Management in South Hungary and Vojvodina. Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, 384 p.
 • Fiala K., Blanka V., Ladányi Zs., Szilassi P., Benyhe B., Dolinaj D., Pálfai I. 2014. Drought severity and its effect on agricultural production in the Hungarian-Serbian cross-border area. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 7 (3–4), 43–51.
 • Barta K., Bata T., Benyhe B., Brkić M., Dogan V., Dolinaj D., Farsang A., Gál N., Henits L., Juhász L., Kiss T., Kovács F., Mezősi G., Mucsi L., Mészáros M., Obradović Đ., Pavić D., Rakonczai J., Savić S., Sipos Gy., Sümeghy B., Szatmári J., Szilassi P., Tobak Z., van Leeuwen B., Živanov M. 2013. Inland Excess Water – Belvíz – Suvišne Unutrašnje Vode. Szeged; Újvidék: Szegedi Tudományegyetem; Újvidéki Egyetem, 154 p.
 • Van Leeuwen B., Henits L., Mészáros M., Tobak Z., Szatmári J., Pavić D., Savić S., Dolinaj D. 2013. Classification methods for inland excess water modelling. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 6(1-2), 1-8.
 • Van Leeuwen B., Henits L., Mészáros M., Szatmári J., Tobak Z., Pavic D., Savic S., Dolinaj D. 2013. Belvíz-elöntések lehatárolása RapidEye műhold-felvételek alapján. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 93 (3) 17-24.


Temesvári Tudományegyetem, Románia

Kutatási témák:

A Temesvári Tudományegyetem Földrajz Tanszékével szintén több éve zajlanak közös kutatások a következő főbb területeken. Sekélygeofizikai és geokronológiai módszerek alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata a környezet és földtudományokban és a régészetben. A kutatások másik iránya a Maros síksági szakasza mentén jelentkező természetes és ember által vezérelt földrajzi folyamatok feltárása, valamint a jövőben feltételezhető kedvezőtlen változások kockázatának felmérése, a folyó múltbeli és jelenlegi fejlődésének vizsgálata a legkorszerűbb térinformatikai, geofizikai és hidromorfológiai módszerekkel.

Sikeres projektek:

 • A Maros folyó múltja, jelene és jövője (2011-2012)
 • FUTUMAR HURO/0901/266/2.2.2 „Komplex geokronológiai laboratórium és geofizikai eszközpark létesítése örökségvédelmi és környezeti kutatások támogatásához” (2014-2016)
 • EnviArch HURO/1101/126/2.2.1

 Publikációk:

 • Sipos Gy., Urdea P., Blanka V. (szerk) XXXX. Válogatott geofizikai és geokronológiai módszerek a földtudományok és a régészet szolgálatában / Tehnici geofizice și geocronologice aplicate în arheologie și știintele pământului / Selected geophysical and geochronological techniques serving earth sciences and archaeology.
 • Serban, R. D., Sipos, Gy., Popescu, M., Urdea, P., Onaca, A., Ladányi, Zs. 2015. Comparative Grain-Size Measurements for Validating Sampling and Pretreatment Techniques in Terms of Solifluction Landforms, Southern Carpathians, Romania. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY. 8, 1-2, 39–47, 
 • Sipos Gy (szerk.) 2012. A Maros folyó múltja, jelene, jövője / Trecutul, prezentul, viitorul râului Mureş / Past, Present, Future of the Maros/Mureş River. SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, 212 p.

 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Németország

Kutatási témák:

A kieli egyetemmel közös kutatások fő vizsgálati területe a szélerózió által okozott tápanyag vesztés meghatározása terepi szélcsatornás vizsgálatokkal.

Publikációk:

 • Farsang A., Duttmann R., Bartus M., Szatmári J., Barta K., Bozsó G. 2013. Estimation of Soil Material Transportation by Wind Based on in Situ Wind Tunnel Experiments. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 6(3-4), 13-20.
 • Farsang A, Bartus M, Szatmári J, Barta K, Duttmann R2013. In situ determination of the wind erosion caused nutrient loss on Chernozems by portable wind cannel experiments. JOURNAL OF EARTH SCIENCE AND CLIMATIC CHANGE 4 (Spec. Iss.) 67.

 

J.E. Purkyně University in Ústí nad Labem, Csehország

Kutatási témák:

A cseh folyók ártere a történelem során gyakran szennyeződött különféle elemekkel (pl. higany, ólom, urán), amelyek például a híres cseh Érchegységben található bányákból kerültek a folyókba, majd rakódtak le az ártereken. A kutatás során a szennyezések terjedését, illetve ezzel kapcsolatban az érterek fejlődését vizsgáljuk. A szegedi csoport feladata az árterek geomorfológiai felépítésének vizsgálata, illetve az ártérfejlődés tér- és időbeliségének elemzése. Ehhez geomorfológiai felméréseket, dendrológiai méréseket és OSL kormeghatározásokat végzünk.

Publikációk:

 • Matys Grygar, T., Elznicová, J., Kiss, T., & Smith, H. G. (2016). Using sedimentary archives to reconstruct pollution history and sediment provenance: The Ohře River, Czech Republic. Catena, 104, 109–129.
 • Matys Grygar T, Elznicová J, Tůmová S, Faměra M, Balogh M, Kiss T 2016. Floodplain architecture of an actively meandering river (the Ploučnice River, the Czech Republic) as revealed by the distribution of pollution and electrical resistivity tomography. GEOMORPHOLOGY 254,. 41-56.
 • Matys Grygar T.;,Elznicova J.; Lelkova T.; Kiss T.; Balogh M.; Strnad L.; Navratil T.; Svehla J.: How to find a sediment sink for historical pollution in a bedrock-confined river reach: a case study in the Ohře River, the Czech Republic. Journal of Soils and Sediments. DOI 10.1007/s11368-017-1664-x
 • Matys Grygar T, Elznicová J, Bábek O, Hošeka M, Engel Z, Kiss T 2014. Obtaining isochrones from pollution signals in a fluvial sediment record: A case study in a uranium-polluted floodplain of the Ploucnice River, Czech Republic APPLIED GEOCHEMISTRY 48, 1-15.


Southern Illinois University, USA

Kutatási témák:

 Az IGERT projekt keretében amerikai PhDsok képzésében és kutatási programjaikban vettünk részt. Tanszékünkön két PhD hallgató (Ross Guida és Taylor Swanson) töltött egy évet, és végezték kutatásaikat az Alsó-Tiszán. A projekt célja – a tudományos célokon messze túlmutatóan – az volt, hogy felkészítse a PhD hallgatókat későbbi kutatói munkájukra, megfelelő tudást biztosítson számukra és bevezesse őket a több tudományágat is magába foglaló kutatások megtervezésébe és kivitelezésébe. A tudományos célok között szerepelt a Tisza vízjárásának és morfológiájának elemzése, illetve az árvízi kockázat becslése.

Publikációk:

 • Guida R J, Swanson T L, Remo J W F, Kiss T 2015. Strategic Floodplain Reconnection for the Lower Tisza River, Hungary: Opportunities for Flood-height Reduction and Floodplain-wetland Reconnection. JOURNAL OF HYDROLOGY 521, 274-285.


University of Leuven, Belgium

Kutatási témák:

Tájhasználat változásának elemzése térinformatikai módszerekkel a Balaton vízgyűjtőjén

Sikeres projektek:

 • OTKA T32866 Tájhasználat változásának elemzése térinformatikai módszerekkel a Balaton vízgyűjtőjén

Publikációk:

 • Van Dessel W., Szilassi P, Van Rompaey A.2011. Sensitivity analysis of logistic regression parameterization for land use and land cover probability estimation. INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE 25(3),489-508.
 • Szilassi P, Jordan G, Kovacs F, Van Rompaey A, Van Dessel W. 2010. Investigating the link between soil quality and agricultural land use change. A case study in the lake Balaton catchment, Hungary.CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 5(2), 61-70.


Debreceni Egyetem

Kutatási témák:

A Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékével közös kutatások a szél felszínformálásához kapcsolódnak. A főbb kutatási témák a víz- és szélerózió által okozott tápanyag vesztés, valamint a magyarországi holocén homokmozgási periódusok vizsgálata.

Sikeres projektek:

 • OTKA K 73093 Víz- és szélerózió által okozott tápanyag vesztés mérése és modellezése csernozjom területeken
 • OTKA K 61878 A hazai holocén homokmozgási periódusok, valamint a laboratóriumi és terepi mérésekkel meghatározott szélerózió veszélye a védekezési lehetőségek tükrében
 • OTKA K 37249 Fiatal hazai homokmozgások korának, különböző talajtípusok szélerózió-veszélyeztetettségének, valamint a deflációcsökkentés lehetőségeinek vizsgálata

Publikációk:

 • Kiss T., Lóki J. 2015. Parabolic dunes of the Southern Nyírség. In: Lóczy D (szerk.) Landscapes and Landforms of Hungary. Dordrecht: Springer Science+Business Media B.V., 2015. pp. 263-271.
 • Lóczy D., Kertész Á., Lóki J., Kiss T., Rózsa P., Sipos Gy., Sütő L., Szabó J., Veress M. 2012. Recent Landform Evolution: The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. In: Lóczy D, Stankoviansky M, Kotarba A (szerk.) Recent landform evolution: The Carpatho-Balkan-Dinaric Region. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 205-249.

 

Keresés az oldalon

Bejelentkezés

Go to top