Válogatott geofizikai és geokronológiai módszerek a földtudományok és a régészet szolgálatában. – Tehnici geofizice și geocronologice aplicate în arheologie și știintele pământului – Selected geophysical and geochronological techniques serving earth sciences and archaeology

  Enviarch2   

Sipos Gy., Urdea P., Blanka V. (szerk.)

2016

Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Geografie – Szeged

ISBN

XXX p.


Tovább egy zöldebb úton – A Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport részvétele a ZENFE programban (2013-2015)

  zenfe   

Rakonczai J., Blanka V., Ladányi Zs. (szerk.)

2015

Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék – Szeged

ISBN 978-963-306-361-3

176 p.


Geomorfológiai vizsgálati módszerek

  2014 vizsg modszerek   

Kiss T.

2014

JATEPress – Szeged

ISBN 978-963-315-215-7

230 p.


Aszály és vízgazdálkodás a Dél-Alföldön és a Vajdaságban – Suša i upravljanje vodama u južnoj mađarskoj ravnici i Vojvodini – Drought and Water Management in South Hungary and Vojvodina

  wahastrat   

Blanka V., Ladányi Zs. (szerk.)

2014

Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék – Szeged

ISBN 978-963-306-341-5

384 p.


Földrajzi kísérletek és modellek

  2014 fri kiserletek   

Farsang A.

2014

GeoLitera – Szeged

ISBN 978-963-306-294-4

140 p.


Inland Excess Water – Belvíz – Suvišne Unutrašnje Vode

  2013 belviz   

Szatmári J., van Leeuwen B. (szerk.)

2013

Szegedi Tudományegyetem, Újvidéki Egyetem – Szeged, Novi Sad

ISBN 978-963-306-263-0; 978-86-7031-338-5

XXX p.


A Maros folyó múltja, jelene, jövője – Trecutul, prezentul, viitorul râului Mureş – Past, Present, Future of the Maros/Mureş River

  minta   

Sipos Gy. (szerk.)

2012

Szegedi Tudomanyegyetem, Termeszeti Foldrajzi es Geoinformatikai Tanszek, Universitatea de Vest din Timişoara, Departamentul de Geografie – Szeged

ISBN 978-963-306-213-5

212 p.


Sokarcú klímaváltozás

  2012 sokarcu klimavalt   

Rakonczai J., Ladányi Zs., Pál-Molnár E. (szerk.)

2012

GeoLitera, SZTE TTIK Földrazi és Földtani Tanszékcsoport – Szeged

ISBN 978-963-306-186-2

157 p.


REVIEW OF CLIMATE CHANGE RESEARCH PROGRAM AT THE UNIVERSITY OF SZEGED (2010–2012) – A klímaváltozás kutatás válogatott eredményei a Szegedi Tudományegyetemen (2010–2012)

  2012 climate change   

Rakonczai J., Ladányi Zs. (szerk.)

2012

Institute of Geography and Geology – Szeged

ISBN 978–963–306–161–9

128 p.


KOCKÁZAT – KONFLIKTUS – KIHÍVÁS

A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának Tanulmánykötete

  2012 kockazat konf kihiv   

Nyári D. (Szerk.)

2012

Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék – Szeged

ISBN 978-963-306-175-6

1059 p.


Táj –Érték, lépték, változás

  2012 taj ertek leptek   

Farsang A., Mucsi L., Keveiné Bárány I. (szerk.)

2012

GeoLitera, SZTE TTIK Földrazi és Földtani Tanszékcsoport – Szeged

ISBN 978-963-306-151-0

220 p.


Környezeti változások és az Alföld. Nagyalföld Alapítvány Kötetei 7.

  2011 korny valt   

Rakonczai J. (szerk.)

2011

Nagyalföld Alapítvány – Békéscsaba

ISBN 978-963 85437 8 3

396 p.


Magyarország természetföldrajza

  2011 mo termfo   

Mezősi G.

2011

Akadémiai Kiadó – Budapest

ISBN 978-963 8976 5

393 p.


Földrajztanítás korszerűen

  2011 fr tanitas   

Farsang A.

2011

GeoLitera – Szeged

ISBN 978-963-306-125-1

196 p.


Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben - Földrajzi tanulmányok 6.

  2010 ddm   

Bódis K.

2010

JATEPress – Szeged

ISBN 978 963 315 023 8

172 p.


Tájváltozás értékelési módszerei a XXI. században - Földrajzi tanulmányok 5.

  2010 tajvalt   

Szőnyi E. (szerk.)

2010

JATEPress – Szeged

ISBNta 978—963—315—021—4

ISSN 1789—302—X

330 p.


Természetföldrajzi folyamatok és formák – Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai

  2009 termfo folyamat forma   

Kiss T. (szerk.)

2009

Szeged, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék – Szeged

ISBN 978-963-482-923-2

289 p.


Magyarország környezetföldrajza - Földrajzi tanulmányok 3.

  2008 mo kornyfo   

Mezősi G.

2008

JATEPress – Szeged

ISBN 978 963 482 912 6

ISSN 1789 302 X

147 p.


Recens geomorfológiai folyamatok sebessége Magyarországon - Földrajzi tanulmányok 2.

  minta   

Kiss T., Mezősi G. (szerk.)

2008

JATEPress – Szeged

ISBN 978 963 7356 96 4

204 p.


Keresés az oldalon

Bejelentkezés

Go to top