Nyomtatás

Klímaváltozás, tájváltozás

 

Bevezető

A kutatócsoportunk fő célkitűzései a tájváltozások és a környezeti veszélyek vizsgálata és értékelése, melyhez három csoportba sorolhatóak az alkalmazott vizsgálati módszerek és megközelítések: (1) vízkészlet vizsgálatok, (2) vegetáció vizsgálatok, (3) komplex táji változás vizsgálatok. Vizsgálatainkat első sorban alföldi mintaterületeken végezzük, de a környezeti veszélyeket regionális és országos léptékben is tanulmányozzuk.
A vízkészlet kutatás a talajnedvesség, a talajvíz és a felszíni vizek mennyiségi és minőségi problémáira, valamint az ezekhez kapcsolódó környezeti veszélyek időbeli és térbeli elemzésére fókuszál. Az elmúlt évtizedekben tapasztalt szaporodó hidroklimatikus szélsőségek hatása a vízkészletekre jelentősnek bizonyult, éppen ezért a kutatócsoport nagy hangsúlyt helyezett az aszály és a belvíz kialakulásának, monitoring lehetőségeinek és előrejelezhetőségének kutatására.
A vegetáció vizsgálatok a környezeti veszélyek kutatásának fontos eszközei. A kutatócsoport a távérzékelés és a térinformatika eszköztárával végzett megfigyelések, valamint részletes terepi adatgyűjtés segítségével a vegetáció fenológiájának és produktivitásának eltéréseit, az egyes fajok előfordulásának változását és az élőhelyek átalakulásának veszélyeit vizsgálja.
A komplex megközelítés a táji vizsgálatok fontos része, hiszen a táj sok tényező állapotának és változásának a függvénye. A kutatócsoport a tájalkotó tényezők együttes vizsgálatával és értékelésével igyekszik a táj változásait nyomon követni, és tájmetriai eszközökkel számszerűsíteni a változások mértékét. A regionális klímamodellek becslése lehetőséget adnak a környezeti veszélyek jövőbeli alakulásának becslésére is.

kutatási irányok, célok: alapkutatás és alkalmazott kutatás

Vízkészlet vizsgálatok

Vegetáció vizsgálatok

Komplex táji változás vizsgálatok

 

A kutatócsoport tagjai:

Kutatók: Dr. Rakonczai János, Dr. Kovács Ferenc, Dr. Szilassi Péter, Dr. Ladányi Zsuzsanna, Dr. Mezősi Gábor, Dr. Barta Károly, Dr. Blanka Viktória

PhD hallgatók: Fehér Zsolt Zoltán, Gulácsi András

Külső szakértők: Dr. Deák József Áron

 

Műszerpark, szoftverek: Hidrometeorológiai mérőállomás talajnedvesség-mérő modullal, EUMETCAST adatgyűjtő rendszer, DJI4 Phantom drón, szoftverek: MIKE, ArcGIS, ERDAS, Phyton, TIMESAT

Eredmények:

Néhány fontosabb publikáció:

Sikeres pályázatok és nemzetközi együttműködések:

Sikeres hallgatóink/hallgatói munka: