egyetemi logo

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓtanszeki logo

Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzversenyre jelentkezés kapcsán

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny elődöntője során történő adatkezeléseinkre. A további fordulókhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató a középdöntőre való jelentkezéskor kerül nyilvánosságra.

1.Kihez fordulhat?

A(z) Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny elődöntőjének adatkezelése kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi.

Szegedi Tudományegyetem

Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

Kapcsolattartó neve: Gesztes Olympia

Levelezési cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2-6.

Tel.: +36 (62) 34 33 65

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap cím: http://www.geo.u-szeged.hu

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

2.Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

Tájékoztatjuk, hogy az Ön és az Ön által megadott személyes adatatokat a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezései szerint kezeli.

 

3.Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

4.Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

A(z) Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny elődöntője során regisztrációs (jelentkezés) adatkezelési tevékenységeket végzünk.

Kezelt adat

Célja és jogalapja

Megőrzési idő

Név (családi és utónév)

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb 2021 március 1-ig. (adott évi Jakucs verseny utómunkálatainak lezárulásáig)

Születési idő

Tekintettel arra, hogy a 16. életévet be nem töltött személyeknek rendelkeznie kell a szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyével, a születési időt az életkor ellenőrzése érdekében, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb 2021 március 1-ig. (adott évi Jakucs verseny utómunkálatainak lezárulásáig)

E-mail cím (tanár)

Önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartási céllal vesszük fel.

A hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb 2021 március 1-ig. (adott évi Jakucs verseny utómunkálatainak lezárulásáig)

5.Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

Nem, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

6.Gyűjtünk-e Önről adatot más személytől?

Az Önről kezelt adatokat a versenyre a csapatokat (diákokat) jelentkeztető tanártól kapjuk meg. Felhívjuk az online jelentkeztetést végző tanár figyelmét, hogy kiskorúak esetében rendelkeznie kell a szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyével az adatkezelésről, a nagykorú jelentkezők esetén a diákok tudtával és hozzájárulásával adhat meg adatokat.

 

7.Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

Nem.

 

8.Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

Az adatkezelés önkéntes, így jogi következménye nincs az adatkezelés elmaradásának. Az adatszolgáltatás a verseny lebonyolításához szükséges, így annak elmaradása esetén a versenyre való jelentkezés nem lehetséges.

 

9. Milyen jogai vannak a program kapcsán?

A Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny elődöntője kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről.

2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz.

3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.

4. törléshez való jog – amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.

5. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát.

6. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

 

10. Milyen jogorvoslattal élhet?

10.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

10.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

10.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 

11. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban találhatja meg.

Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és az adatkezelő között. Jelen Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny kapcsán is felügyeli a jogi előírásoknak, valamint a belső szabályzatainknak való megfelelést.

 

 

Jakucs László Középiskolai Földrajzverseny

Go to top