Geográfus MSc


A mesterképzés célja olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek tanulmányozására, megértésére. A mester szintű oklevelet szerzett hallgatók széles körű tájékozottsággal rendelkeznek, biztos és átfogó topográfiai ismereteket birtokolnak, problémamegoldó gondolkodásra képesek, komplex látásmóddal rendelkeznek, amely magában foglalja a természeti, a társadalmi-kulturális és a gazdasági környezetet, valamint a lokális, a regionális és a globális szemléletű földrajzi és környezeti gondolkodást.

Mivel a képzés elsősorban a kutatói készségek és ismeretek fejlesztésére irányul, az itt végzettek képesek eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására. Jól felkészült, együttműködni képes munkatársai lehetnek akadémiai és ipari kutatóintézetek munkacsoportjainak. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Válaszható specializációk: geoinformatika, táj- és környezetkutatás, terület- és településfejlesztés, turizmusföldrajz

 

A Tanszékünkhöz tartozó választható geográfia specializációk:

 

Geoinformatika

Mivel foglalkozik egy geoinformatikus?

  • Az adatgyűjtés folyamatát önállóan és értelmezetten végigvezeti.
  • Az önállóan gyűjtött adatokat adatbázisrendszerbe rendezi, vagy a beszerzett adatokat geoinformatikai alapon rendszerezi.
  • A rendezett adatbázisokban műveletek végez és modellt alkot.
  • Az adatgyűjtés, elemzés, megjelenítés szempontjából a legismertebb térinformatikai szoftvereket (ArcGIS, Idrisi, AutoCAD, Grass stb.) használja.

A geoinformatika specializáció szakterületei:

adatgyűjtés, -elemzés, adatmegjelenítés szempontjából legismertebb térinformatikai szoftverek, adatbázis-kezelés, modellalkotás, szakági programozás, webtérképezés, műszaki informatika;

 

Táj- és környezetkutatás

Mivel foglalkozik a környezetföldrajzi szakember?

  • A táj- és környezetvédelem természeti és társadalmi vonatkozásainak komplex elemzésével és tervezésével.
  • A táj- és környezetalakítás hatásait prognosztizálja, a várható következményeket jelző indikátorokat meghatározza.
  • A modern térinformatikai eszközöket és módszereket alkalmazza a táj- és környezet-monitoring megszervezésére.
  • A táj- és környezetfejlesztés érdekében a rehabilitációs beavatkozásokat irányítja.
  • Átlátja a táj- és környezetvédelemben szerepet játszó helyi, regionális és európai uniós intézményrendszer működését, illetve a gyakorlatba átülteti ezek intézkedéseit.

A táj- és környezetkutatás specializáció szakterületei: környezet- és tájtervezés, környezeti hatásértékelés, tájvédelem, környezetinformatika, környezetgazdálkodás, minőségirányítás, környezeti, táji ágazati tervezés, geoökológiai tervezés;

Keresés az oldalon

Bejelentkezés

Go to top