Földrajz BSc


A képzés célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegen nyelvtudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről. Továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

A képzési idő félévekben: 6 félév

Választható specializációk: település- és területfejlesztés, táj- és környezetföldrajz, geoinformatika, turizmus

A Tanszékünkhöz kapcsolódó választható specializációk:

 

Táj- és környezetföldrajz specializáció

 

A táj- és környezetföldrajz specializáción végzett geográfus:

 • Ismeri a táj- és környezetelemzésnek, illetve értékelésének elveit, szabályait, fontosabb módszereit.
 • Ismeri a környezeti hatásértékeléseket és auditokat.
 • Gyakorlatot szerez a tájak funkcionális elemzésében, illetve a környezeti adatbázisok használatában.
 • Ismeri a terület jogi szabályozásának kérdéseit.
 • Képes a helyi önkormányzatoknál, valamint a közigazgatás és a környezetvédelmi szakigazgatás különböző szintjein és szerveinél zajló, táj- és környezetvédelmi ügyeket érintő tervező és döntés előkészítő munkába történő bekapcsolódásra.
 • Felismeri a geokörnyezeti konfliktusokat és kialakítja azok megoldásának lehetséges módozatait.

 

Geoinformatika specializáció

 

A geoinformatika specializáción végzett geográfus:

 • Ismeri a geotudományi feladatok megoldásához szükséges alapvető térinformatikai modelleket.
 • Alapismeretekkel rendelkezik a raszteres, vektoros rendszerekről, az ebben a körben használható egyszerűbb elemzési módszerekről, az adatok, különösen a távérzékelt adatok, eléréséről.
 • Képes magabiztosan, készségszinten használni legalább egy, napjainkban széles körűen elterjedt térinformatikai szoftvert, és ismeri több hasonló program működésének alapjait.
 • Képes elsajátítani bármely, hazai munkakörnyezetben előforduló térinformatikai szoftver használatát.
 • Alkalmas az önkormányzati, köz- és szakigazgatási, valamint vállalati szférában keletkező térbeli adatok kezelésére, rendszerek üzemeltetésére, és azokkal kapcsolatos problémák megoldására, tervezési és döntés-előkészítési munka térinformatikai támogatására.

Keresés az oldalon

Bejelentkezés

Go to top