Application Developer
Art Director & Photographer
Photographer & Illustrator
Arrow
Arrow
Slider
 tajkonf

VII. Magyar Tájökológiai Konferencia

-

Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Földrajzi és Földtudományi Intézete és az U-Geo alapítvány 2017. május 25-27. között rendezi a VII. Magyar Tájökológiai Konferenciát, Interdiszciplináris tájkutatás a XXI. században címmel.
 
Szeretettel várunk a konferenciára minden tájkutatással, tájtervezéssel, valamint a tájhoz szorosan kapcsolódó emberi tevékenységgel (pl. természetvédelemmel, mezőgazdasággal, vízgazdálkodással, erdészettel stb.) foglalkozó szakembert.
 
A konferencia fővédnöke Áder János köztársasági elnök.
A konferencia célja a tájökológia különböző területein dolgozó elméleti és gyakorlati szakemberek (pl. geográfusok, ökológusok, erdészek, tájépítészek, víz- és agrármérnökök, közigazgatásban dolgozók, döntéshozók…) számára lehetővé tenni a tapasztalatcserét és kapcsolatteremtést, az elért szakmai eredmények ismertetését, a tájkutatás aktuális kihívásainak és főbb irányvonalainak megvitatását, valamint a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatását. Az előadások alapján a konferencia Tudományos Bizottsága által javasolt szakmai anyagok lehetőséget kapnak nemzetközi, illetve hazai folyóiratokban történő megjelenésre.
A konferencián a résztvevők plenáris előadások és tematikus szekciók keretében ismertetik kutatási eredményeiket. A tematikus szekciók pontos témakörei a jelentkezéskor beküldött absztraktok alapján kerülnek összeállításra. A konferenciához kapcsolódó esemény lesz az International Association for Landscape Ecology (IALE) magyarországi tagozatának újjáalakulása ill. ennek előkészítése. Ehhez kapcsolódóan a konferencia harmadik napján meghívott, neves külföldi kollégák plenáris előadásaira kerül sor angol nyelven. A konferencia zárásaként a résztvevők szakmai tanulmányúton vehetnek részt.
 
A konferencia témakörei:
 
1. Elméleti tájkutatás, módszertani kihívások
2. Táj- és tájhasználat változás, klímaváltozás
3. Tájépítészet, tájtervezés, tájrehabilitáció
4. Természet- és tájvédelem, természetkímélő gazdálkodás
5. Ökoszisztéma szolgáltatások elméleti és gyakorlati kérdései
6. Tájdegradáció és kockázat-elemzés
7. Városökológiai kutatások, zöld infrastruktúra
8. A tájökológia szakpolitikai kapcsolódása
9. Tájkarakter térképezés módszertana és alkalmazási lehetőségei
 
Jelentkezés
 
Kérjük, hogy részvételi szándékát ezen az  online jelentkezési lapon 2017. február 17-ig jelezze!
 
További információ a konferencia honlapján!

Linkek

joeg banner
jakucs banner
kutatok
tajoko banner2
u geo

Jelenlegi látogatók

Jelenleg 7 vendég és egy regisztrált felhasználó sem tartózkodik az oldalon.

Bejelentkezés

Go to top