Application Developer
Art Director & Photographer
Photographer & Illustrator
Arrow
Arrow
Slider

Jelentkezés: a mellékelt “demonstrátori_jelentkezés_17” dokumentum kitöltésével, valamint a kért mellékletek csatolásával lehet.

Határidő: 2017. február 10. 12 óra

1. Talajtan gyakorlat segítése és bekapcsolódás a talajtani kutatásokba (terep- és labormunka)
     
  Kurzus : Talajtan gyakorlat, Alkalmazott talajtan terepi és labormunka
  Oktató - témavezető: Dr. Farsang Andrea egyetemi docens
  Feladat: Bekapcsolódás a Talajtan gyakorlatok és az Alkalmazott talajtan terepi és labormunka előkészítésébe, segítés a lebonyolításában, projektmunkát és évfolyam-dolgozatukat készítő hallgatók terepi és labor vizsgálatainak segítése, bekapcsolódás a Tanszéken folyó talajtannal kapcsolatos kutatómunkába.
  Heti óraszám: 4-6 óra
  Követelmények: legalább BSc 2-3. éves, vagy MSc-s képzésben résztvevő hallgató (földrajz, környezettan, környezetmérnök, földtudomány szakosok), akik teljesítették a BSc-s Talajtan elméleti és gyakorlati kurzusokat.
     

2. Geomorfológia gyakorlatok oktatásában való részvétel
     
  Kurzus : Geomorfológia gyakorlat
  Oktató - témavezető: Dr. Kiss Tímea egyetemi docens
  Feladat: Bekapcsolódás a geomorfológia gyakorlatok előkészítésébe és részvétel az ellenőrzésben, valamint projektmunkát készítő hallgatók terepi és labor vizsgálatainak segítése; bekapcsolódás a Tanszéken folyó geomorfológiai kutatómunkába.
  Heti óraszám: 4-6 óra
  Követelmények: kutatás és oktatás iránt komolyan érdeklődő, elkötelezett, megfelelő geomorfológiai háttértudással bíró hallgató.
     

3. Geoinformatikai gyakorlatok oktatása és bekapcsolódás a kutatásokba
     
  Kurzus : Geoinformatika alapjai
  Oktató - témavezető: Dr. Mucsi László egyetemi docens; Dr. Tobak Zalán egyetemi adjunktus
  Feladat: bekapcsolódás a fenti gyakorlatok előkészítésébe és lebonyolításába, valamint részvétel a Tanszéken folyó, geoinformatikai jellegű kutatómunkákban, terepi méréseken, adatfeldolgozásban.
  Heti óraszám: 2-4 óra
  Követelmények: Geográfus-geoinformatika szakirányos (MSc 1-2. év), vagy III. éves, földrajz-geoinformatika szakirányos hallgató.
     

4. Geoinformatikai gyakorlatok oktatása és bekapcsolódás a kutatásokba (terepi- és számítógépes labormunka)
     
  Kurzus : Földrajzi adatok gyűjtése; Terepgyakorlat (BSc)
  Oktató - témavezető: Dr. Szatmári József egyetemi docens, Novák Zsolt doktorandusz
  Feladat: bekapcsolódás a fenti gyakorlatok előkészítésébe és segítés a lebonyolításukban, valamint részvétel a Tanszéken folyó, geoinformatikai jellegű munkákban, terepgyakorlatokon, terepi méréseken. További feladat a hallgatói műszerkölcsönzés lebonyolítása.
  Heti óraszám: 2-3 óra
  Követelmények: MSc/BSc(3.év) geoinformatika szakirányos hallgató. Geodéziai és geoinformatikai műszeres és szoftveres ismeretek.
     

5. Geoinformatikai labormunka és bekapcsolódás a tanszéki kutatásokba
     
  Kurzus : Nem oktatói feladat  – Geoinformatika labor
  Oktató - témavezető: Dr. Van Leeuwen Boudewijn egyetemi adjunktus
  Feladat: Részvétel a Tanszéken folyó, geoinformatikai jellegű kutatómunkákban, terepi méréseken, adatfeldolgozásban (pld. adatbázis építés, automatizálás, geoinformatikai/webes programozás)
  Heti óraszám: 2-4 óra
  Követelmények: Geográfus-geoinformatika szakirányos (MSc 1-2. év), vagy III. éves, földrajz-geoinformatika szakirányos hallgató.
     

6. Környezettörténet gyakorlat segítése és bekapcsolódás kormeghatározással kapcsolatos kutatásokba (OSL és TL)
     
  Kurzus : Környezettörténet gyakorlat
  Oktató - témavezető: Dr. Sipos György egyetemi docens
  Feladat: Részvétel a környezettörténet gyakorlatok előkészítésében és leadott hallgatói anyagok ellenőrzésében, valamint bekapcsolódás a tanszéken folyó abszolút kormeghatározással (OSL, C14) kapcsolatos kutatómunkába.
  Heti óraszám: 4-6 óra
  Követelmények: legalább BSc 3. év, kutatás és oktatás iránt elkötelezett.
     

7. Földrajzi praktikum
     
  Kurzus : Földrajzi praktikum (előkészítés)
  Oktató - témavezető: Dr. Szilassi Péter egyetemi docens
  Feladat: bekapcsolódás a fenti gyakorlat és a Jakucs László Földrajzverseny előkészítésébe, lebonyolításába, valamint tevékeny részvétel a középiskolai földrajzi feladatok adatbankjának létrehozásában.
  Heti óraszám: 2-4 óra
  Követelmények: MSC földrajz tanár szakos hallgató. Vektoros grafikai programok ismerete (Corel Draw, Adobe Illustrator), illetve angol nyelvismeret előnyt jelent.
     

8. Földrajz tanításmódszertan
     
  Kurzus : Földrajz szakmódszertan I.
  Oktató - témavezető: Dr. Farsang Andrea egyetemi docens
  Feladat: bekapcsolódás a fenti gyakorlat előkészítésébe, bekapcsolódás a tanszéki módszertani kutatásokba
  Heti óraszám: 2-4 óra
  Követelmények: osztatlan földrajz tanár képzésű hallgató, MSC földrajz tanár szakos hallgató.
     

Jelentkezés a fenti pályázatokra a www.geo.u-szeged.hu cím alatt elérhető “demonstrátori jelentkezés” csatolt dokumentumban mellékelt és kitöltött jelentkezési lappal, valamint a kért mellékletek csatolásával lehet.

Határidő: 2017. február 10. 12 óra

A jelentkezéseket borítékban, a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék irodájára kérem a nevemre címezve leadni, “Demonstrátori pályázat” és a választott téma sorszámának (1,2,…,8) feltüntetésével (ezt a borítékra írják rá!)!

demostratori_jelentkezes_17_tavasz.doc


Dr. Szatmári József

egyetemi docens

demonstrátori témafelelős

Linkek

joeg banner
jakucs banner
kutatok
tajoko banner2
u geo

Jelenlegi látogatók

Jelenleg 4 vendég és egy regisztrált felhasználó sem tartózkodik az oldalon.

Bejelentkezés

Go to top